Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Giăng

Giăng

Các câu chuyện và bài học trong sách Giăng.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)