Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Kinh Thánh & Suy Gẫm > Câu Kinh Thánh Qua Email Mỗi Ngày

Câu Kinh Thánh Qua Email Mỗi Ngày

Mỗi ngày chúng tôi gửi một câu Kinh Thánh qua email dùng để đọc và suy gẫm. Quí vị có thể đăng ký cho mình hoặc đăng ký thay cho người thân.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)