Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Thánh Kinh > Câu Kinh Thánh Qua Email Mỗi Ngày > Đăng Ký Thay Cho Người Thân

  Đăng Ký Thay Cho Người Thân
 
Xin quí vị điền vào tên họ và địa chỉ email của người nhận câu Kinh Thánh cùng với tên và địa chỉ email của quí vị là người đăng ký thay.

Nếu quí vị muốn đăng ký cho chính quí vị xin dùng mẫu nầy: Đăng Ký.
Xác nhận địa chỉ email đã đăng ký xin dùng mẫu nầy: Xác nhận.
Yêu cầu ngưng gửi câu Kinh Thánh xin dùng mẫu nầy: Ngưng Gửi.

 
  Người Nhận Câu Kinh Thánh
Họ*:
Tên*:
Địa chỉ Email*:
 
  Người Đăng ký Thay
Họ*:
Tên*:
Địa chỉ Email*:
 
   
 

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)