Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Thánh Kinh > Câu Kinh Thánh Qua Email Mỗi Ngày > Đề Nghị Ngưng Gửi Câu Kinh Thánh

  Đề Nghị Ngưng Gửi Câu Kinh Thánh
 
Yêu cầu ngưng gửi câu Kinh Thánh đến địa chỉ email dưới đây:
 
Địa chỉ Email*:
 
 
 

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)