Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi  


Dưới đây là những bài học Kinh Thánh dành cho các em thiếu nhi theo thứ tự của các sách trong Kinh Thánh.
Quí vị có thể in ra để sử dụng trong lớp Trường Chúa Nhật hoặc dùng cho các em học Kinh Thánh tại nhà.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)