Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 40  


Gióp 40
1 Từ giữa trận gió trốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng Gióp, mà rằng:
2 Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ;Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta!
3 Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao?Có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư?
4 Ngươi có một cánh tay như của Đức Chúa Trời chăng?Có thể phát tiếng sấm rền như Ngài sao?
5 Vậy bây giờ, ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi,Mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển.
6 Khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi;Hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi.
7 Hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo, và đánh hạ nó đi;Khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó.
8 Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất,Và lấp mặt họ trong chốn kín đáo.
9 Bấy giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi,Vì tay hữu ngươi chửng cứu ngươi được!
10 Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi;Nó ăn cỏ như con bò.
11 Hãy xem: sức nó ở nơi lưng,Mãnh lực nó ở trong gân hông nó.
12 Nó cong đuôi nó như cây bá hương;Gân đùi nó tréo xỏ rế.
13 Các xương nó như ống đồng,Tứ chi nó như cây sắt.
14 Nó là công việc khéo nhứt của Đức Chúa Trời;Đấng dựng nên nó giao cho nó cây gươm của nó.
15 Các núi non sanh đồng cỏ cho nó ăn,Là nơi các thú đồng chơi giỡn.
16 Nó nằm ngủ dưới bông sen,Trong bụi sậy và nơi bưng.
17 Bông sen che bóng cho nó,Và cây liễu của rạch vây quanh nó.
18 Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì;Dầu sông Giô-đanh bủa lên miệng nó, nó cũng ở vững vàng.
19 Ai bắt được nó trước mặt?Ai hãm nó trong lưới, rồi xoi mũi nó?
20 Ngươi có thể câu sấu với lưỡi câu,Và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng?
21 Có thể xỏ một sợi mây qua mũi nó,Và xoi hàm nó bằng một cái móc ư?
22 Nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi,Và nói với ngươi những lời êm ái sao?
23 Nó sẽ lập giao ước với ngươi,Để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chớ?
24 Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim,Cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao?
25 Bọn thợ câu sẽ bán nó không?Phân phát nó cho các lái buôn chăng?
26 Ngươi có thể lấy cái đọc đâm đầy da nó,Dùng lao phóng cá mà găm đầy đầu nó chăng?
27 Hãy thử tra tay ngươi trên mình nó:Về sau khá nhớ việc tranh đấu, - chớ hề làm lại nữa!
28 Kìa, sự trông bắt nó được bèn mất hết;Chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)