Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Chứng Đạo Đơn  


Đây là những chứng đạo đơn mà nội dung chỉ gồm những câu được trích từ Kinh Thánh.
Quí vị có thể tải xuống những chứng đạo đơn nầy, in ra, trao hoặc gửi cho bạn bè hay người thân chưa biết Chúa.
Nếu trong máy quí vị đang sử dụng chưa có Adobe Reader để đọc hồ sơ dạng PDF, quí vị có thể tải xuống tại đây http://www.adobe.com.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)