Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Nhã-ca > Nhã-ca 2  


Nhã-ca 2
1 Ta là hoa tường vi của Sa-rôn, bông huệ của trũng.
2 Bạn tình ta ở giữa đám con gáiNhư bông huệ ở giữa gai gốc.
3 Lương nhân tôi ở giữa đám con traiNhư cây bình bát ở giữa những cây rừng.Tôi vui lòng ngồi dưới bóng người;Trái người ngọt ngào cho ổ gà tôi.
4 Người đưa tôi vào phòng yến tiệc,Ngọn cờ người phất trên tôi ấy là ái tình.
5 Hãy lấy bánh nho nâng đỡ lòng tôi;Dùng trái bình bát bổ sức tôi lại;Vì tôi có bịnh bởi ái tình.
6 Tay tả người kê dưới đầu tôi,Còn tay hữu người ôm lấy tôi.
7 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươiBởi những con hoàng dương hay là con nai đồng nội,Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình taCho đến khi nó muốn.
8 Ấy là tiếng của lương nhân tôi!Kìa, người đến, nhảy qua các núi,Vượt qua các gò.
9 Lương nhân tôi giống như con hoàng dương hay là con nai tơ.Kìa, người đứng sau tường chúng tôi,Xem ngang qua cửa sổ,Ngó ngang qua chấn song.
10 Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng:Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến.
11 Vì kìa, mùa đông đã qua,Mưa đã dứt hết rồi;
12 Bông hoa nở ra trên đất;Mùa hát xướng đã đến nơi,Và tiếng chim cu nghe trong xứ;
13 Cây vả đương chín trái xanh tươi của nó,Và nho trổ hoa nực mùi hương.Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy chỗi dậy và đến!
14 Hỡi chim bồ câu ta trong hóc đá,Tại chốn đụt của nơi hê hẩm,Hãy tỏ cho ta xem mặt mũi mình,Cho ta nghe tiếng mình,Vì tiếng mình êm dịu,Mặt mũi mình có duyên.
15 Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn,Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho;Vì vườn nho chúng tôi đương trổ bông.
16 - Lương nhân tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người;Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ,
17 Cho đến hừng đông lố ra,Và bóng tối tan đi. -Hỡi lương nhân tôi, hãy trở về,Khá giống như con hoàng dương hay là con nai tơTrên hòn núi Bê-thẹt.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)