Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Sách 1Phierơ > Những Người Chồng Như Đấng Christ - 3/2009  


NHỮNG NGƯỜI CHỒNG NHƯ ĐẤNG CHRIST
(1Phierơ 3:7)

Kính thưa quý hội thánh yêu dấu trong danh Cứu Chúa Giêxu Christ. Chúng ta đã để dành mấy tuần qua để xem xét vị trí đúng đắn và trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân trên thế gian này. Là những người ở tạm, người khách bộ hành, chúng ta được kêu gọi phải xử sự cách cao trọng giữa những người ngoại hầu cho việc lành của chúng ta có thể quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Là thầy tế lễ nhà vua, là dân của riêng Đức Chúa Trời, là những người nhận lãnh cơ nghiệp trên trời, là những người đã được tự do bởi huyết Đấng Christ, chúng ta được dạy không được dùng cương vị của mình như là bức bình phong cho những thói xấu. Ngược lại, chúng ta được kêu gọi đến sự khiêm nhường, hầu việc, thuận phục; thuận phục nhà cầm quyền, những người chủ dưới đất, thuận phục chồng. Chúng ta được kêu gọi đến sự thuận phục trong tinh thần bắt chước Đấng Christ là Đấng đã thuận phục đến nỗi chịu chết cách khổ hình, chịu khổ vì sự công bình trên thập tự giá. Nhưng giờ đây đoạn Kinh Thánh chuyển trọng tâm vào những người có thẩm quyền, những người được ban cho trách nhiệm và vai trò lãnh đạo. Vị sứ đồ tạm nghỉ khỏi sự đề cập liên tục về chủ đề thuận phục và đề cập đến đặc tính của người chồng trong mối tương giao với vợ. Chúng ta sẽ cùng đưa ra câu hỏi "Người chồng Cơ Đốc cần sử dụng thẩm quyền lãnh đạo của mình như thế nào cho quý trọng trước mắt những người ngoại mà chúng ta đang sống giữa họ đây? Người chồng Cơ Đốc phải sống như thế nào để vinh hiển danh Chúa? Liệu quyền hạn trên đất của người chồng trên người vợ thuận phục cho chồng cái quyền sử dụng nó cho mục tiêu ích kỷ của mình không?"

Điều đầu tiên tôi muốn chúng ta cùng để ý là một từ nhỏ xuất hiện nhiều lần trong những phần Kinh Thánh gần đây, chữ "cũng vậy". Chúng ta dễ dàng lướt qua chữ này dường như nó chẳng có gì quan trọng. Có lẽ, chúng ta có thể tiến ngay vào xem xét vấn đề người chồng cần phải sống thể nào cho hiệp lẽ. Thế nhưng Kinh Thánh không làm thế. Vị sứ đồ muốn chúng ta suy gẫm về những gì trước đó. Chữ "cũng vậy" liên kết đoạn văn này với những gì trước đó. Nói cách khác, vị sứ đồ đang nói rằng đặc tính của người chồng Cơ đốc liên hệ với cương vị của người đó với Đấng Christ. Đi ngược về 1Phierơ, đoạn 3 câu 7 nói "cũng vậy", câu 5 nói "cũng vậy, hỡi người làm vợ....", đoạn 2 câu 11 nói rằng chúng ta là người ở trọ, kẻ đi đường. Đây chính là điều định hình cách sống của chúng ta. Điều này đưa chúng ta trở về với cương vị chúng ta đã được học hỏi trong đoạn 1 và phần đầu của đoạn 2, cương vị của chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta cần sống như thế dù là công dân, người nô lệ, vợ hay chồng. Chữ "cũng vậy" kéo chúng ta trở về điểm đó. Một người chồng Cơ đốc đã được thánh hóa bởi huyết báu Đấng Christ. Ấy là cương vị của chúng ta. Ấy là điều xảy ra cho chúng ta nếu chúng ta thật sự là người tin Chúa. Ngài đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Bởi đó cách sống của một người chồng Cơ Đốc là phải thánh sạch như Đức Chúa Trời là thánh vậy. Người chồng Cơ Đốc, như vợ mình, là một phần của đền thờ thuộc linh đã được xây nên quanh Hòn Đá góc nhà là chính Đấng Christ. Vì thế, người chồng Cơ Đốc cần hiểu đời sống mình trong mối tương giao với Đá góc nhà đó. Thái độ, cách sống, bản tánh sẽ thể hiện mối tương giao của người đó với Đá góc nhà. Người chồng là người bắt chước Đấng Christ. Thái độ và bản tánh người đó phải giống như Đấng Christ. 1Phierơ đoạn 1 và 2 mô tả cương vị của chúng ta là người khách bộ hành trên đất này. Người chồng Cơ Đốc cũng đang đi ngang qua, không nên gắn bó với những dục vọng xác thịt là những điều mê hoặc người ta trên thế gian này. Người chồng Cơ Đốc cần phải bị thu hút bởi những gì của Đức Chúa Trời. Chồng cần phải sống như thế bởi họ là Cơ Đốc Nhân. Tôi cho rằng đây là điểm căn bản mà chúng ta không thể bỏ qua. Bởi nó khiến tiêu chuẩn này không còn chỉ là một sứ điệp của lời khuyên bảo cho những người chồng, nó đi xa hơn những gì chúng ta tìm thấy trong những sách hướng dẫn hôn nhân khuyên người ta làm thế nào sống đời sống vợ chồng cho tốt đẹp. Đây không phải là điều mà người chồng Cơ Đốc có thể nghe và bảo rằng "Tôi có thể chấp nhận nó hay khước từ nó cũng không sao, tùy ý tôi." Vấn đề là nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta PHẢI sống theo cách này bởi đây là cương vị của chúng ta với Đấng Christ. Chúng ta bước theo dấu chân Đấng Christ là chàng rể, và hội thánh là cô dâu Ngài, bởi đó, đời sống chúng ta phải thể hiện bản tánh của Ngài. Tại đây không chỉ tách rời khỏi ý tưởng rằng chúng ta có thể chấp nhận hay bỏ đi lời dạy dỗ đó mà còn tách rời khỏi ý tưởng rằng đây chỉ là nhiệm vụ bắt buộc, một luật lệ khác mà chúng ta phải chấp hành. Sự vâng phục của chúng ta với sự dạy dỗ này không chỉ là vì bắt buộc mà gắn chặt với mối tương giao của chúng ta với Đấng Christ. Nó gắn bó với tấm lòng mới mà Ngài đã ban cho chúng ta, với sự thật rằng Ngài đã thánh hóa chúng ta, khiến chúng ta nên dân sự Ngài, rằng Ngài đã làm việc trong lòng chúng ta qua Thánh Linh Ngài. Là những người chồng xưng nhận đức tin mình nơi Đấng Christ, đây là cách chúng ta cần nên sống với người bạn đời của mình.

Giờ đây chúng ta hãy cùng suy nghĩ về điều này. Người chồng Cơ Đốc cần phải làm gì? Chúng ta hãy cùng xem phần đầu của câu 7, chúng ta được kêu gọi: "Hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình." Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta xem từ ngữ được dùng tại đây trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là chúng ta cần sống với vợ cách hiểu biết. Chữ này liên quan với chữ "gnosis" nghĩa là "biết". Thế thì, khi đọc chỗ này, chúng ta cần hiểu rằng người làm chồng cần phải "biết" vợ mình. Những người chồng Cơ Đốc cần để tâm tìm hiểu vợ mình. Khác với cách nói của thế gian rằng "Vợ là chuyện không hiểu nổi". Chúng ta có trách nhiệm hiểu biết vợ mình, hiểu biết những quan tâm và niềm vui của vợ, chia sẻ với họ những sự sầu não của họ, nếm trải với họ trong những thất vọng, khích lệ họ khi nãn lòng. Là người chồng, chúng ta cần biết những ân tứ của vợ mình, nhìn nhận và khen ngợi họ. Là người chồng Cơ Đốc, chúng ta cần biết những lắng lo của vợ mình, những nỗi sợ, trăn trở của vợ và tìm cách bày tỏ sự quan tâm của mình. Sự hiểu biết vợ đó chắc chắn phải bao gồm sự trò chuyện, để thời gian với vợ để hiểu biết vợ. Người ta không thể hiểu biết nhau cách giả tạo mà phải hiểu biết trong tấm lòng. Kinh Thánh không chỉ đề cập đến sự hiểu biết về xúc cảm hay thậm chí sự hiểu biết về trí tuệ mà còn nói đến sự hiểu biết về thể xác nữa. Từ ngữ trong Cựu Ước dùng để mô tả sự gần gũi về tình dục là chữ "biết". Ađam "biết" vợ mình. Thế nên, cũng có hàm ý về tình dục trong từ ngữ được dùng tại đây, nghĩa là sống với, hiệp một với. Thế thì một người chồng Cơ Đốc sẽ gây dựng một mối tương giao thân mật với vợ mình, một mối tương giao tôn trọng phẩm cách của vợ, đặt nền tảng trên sự hiểu biết của chồng với vợ. Người chồng Cơ Đốc cần tìm cách thông hiểu vợ mình. Điều này khác biệt với cách thế gian nhìn nhận về hôn nhân. Nhiều người trên thế gian xem vợ như là người thỏa đáp những nhu cầu của bản thân mình. Nhiều người xem phái nữ chỉ là món đồ cho sự thỏa mãn của mình mà không phải là những con người cần được quan tâm và hiểu biết. Chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa chồng với vợ khiến chúng ta để tâm đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêxu Christ. Chúng ta được Đấng Christ hiểu biết cách trọn vẹn. Ngài hiểu biết nhu cầu của chúng ta và cung ứng mọi sự đó. Chúng ta không thể tìm đâu ra ai gần gũi mình hơn là Đấng Christ là Đấng phó chính mình cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời hiểu biết, yêu thương và quan tâm đến dân sự Ngài, cung ứng cho họ nhu cầu lớn hơn hết là sự cứu rỗi khỏi tội lỗi. Trong khi chồng chắc chắn không thể cung ứng điều đó cho vợ, chắc chắn chồng cần dự phần trong sự dẫn dắt và nuôi nấng vợ trong sự kính sợ và hiểu biết Đức Chúa Trời bởi người chồng cũng như vợ mình cần Đấng Christ.

Những người chồng không chỉ được kêu gọi hiểu biết vợ mà còn được kêu gọi "kính nể" vợ. Chữ "kính nể" này là cùng một chữ được dùng trong 1Phierơ đoạn 2 câu 7, "Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì Hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra, Bèn trở nên đá góc nhà, là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã". Đoạn Kinh Thánh đang nói về cách chúng ta nhìn nhận chính Đấng Christ. Tất nhiên, vợ không thể chiếm một cương vị ngang bằng như Đấng Christ trong đời sống chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta được kêu gọi "kính nể" vợ trong một cách tương tự như thế. Chúa Giêxu là quí báu đối với những thánh đồ, những người vợ cần được xem là quí báu và đáng trọng đối với chúng ta. Cũng vậy, vợ cần được chồng quý trọng. Vợ là người sanh ra con cái, là người nuôi nấng con và chăm sóc chồng và là người giúp đỡ được ban cho chồng. Vợ cần được yêu thương như Đấng Christ yêu thương hội thánh phó sự sống mình vì chúng ta. Vợ cần được trân trọng như là một báu vật. Xin chúng ta hãy cùng giở ra trong Châm ngôn 31 câu 10 và 11, "Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trổi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, Người sẽ chẳng thiếu huê lợi." Những người vợ, đặc biệt là người vợ Cơ Đốc, là quý giá cần được chồng xem thấy như là một báu vật. Đức Chúa Trời cấm chồng sử dụng thẩm quyền và sự lãnh đạo của mình để phục vụ cho mục tiêu ích kỷ của bản thân. Đức Chúa Trời cấm ai đó sau bài học lần trước dùng bài học đó mà ra lệnh vợ phải thuận phục. Vai trò của chồng là quan tâm đến hạnh phúc của vợ. Chúng ta không có phép dùng sứ điệp về sự thuận phục của Đức Chúa Trời để cai trị trên vợ. Chúng ta được kêu gọi hiểu biết và quý trọng vợ chúng ta.

Đồng thời, tôi muốn nói rằng việc hiểu biết, quý trọng vợ không cho phép những người chồng được quyền lơ là trách nhiệm làm đầu gia đình. Đôi khi tôi thấy rằng thật dễ dàng cho những người chồng khi bảo rằng: "Tôi sử dụng quyền lãnh đạo và tình thương của tôi cho vợ tôi bằng cách cho cô ấy mọi điều cô ấy muốn." Khi đó chúng ta đang cho phép vợ nắm luôn quyền lãnh đạo gia đình. Làm điều đó chúng ta đang ngầm giao thác trách nhiệm mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cho người mà Đức Chúa Trời không ban cho trách nhiệm đó. Vai trò của người chồng là thi hành quyền lãnh đạo của mình trong sự quan tâm yêu thương đối với vợ nhưng rõ ràng người chồng là người được giao trách nhiệm lãnh đạo. Như Đấng Christ làm đầu hội thánh, chúng ta phải thi hành quyền hạn mình trên vợ. Đấng Christ là một tấm gương sáng cho chúng ta. Xin chúng ta xem trong Êphêsô đoạn 5, chúng ta thấy rằng chồng được dạy phải yêu thương vợ nhưng Đấng Christ yêu thương hội thánh vậy. Đây là cách chúng ta cần quý trọng vợ, yêu thương vợ, chăm sóc vợ theo gương Đấng Christ.

Chúng ta cũng cần hiểu rằng sự quý trọng dành cho vợ không phải là chuyện phụ thêm. Nói cách khác, tôi có thể biết một số quý ông trong tâm trí đang suy nghĩ rằng: "Vâng, chúng ta cần quý trọng vợ nhưng cô ấy thật ra chưa làm trọn trách nhiệm của mình. Cô ấy chưa làm hài lòng tôi theo đúng cách. Vì vậy cô ấy không xứng đáng được sự quý trọng của tôi." Kinh Thánh không dạy chúng ta rằng chúng ta cần quý trọng vợ nếu vợ đáng được quý trọng. Chúng ta được kêu gọi quý trọng và hiểu biết vợ bất chấp những thiếu sót, yếu điểm hoặc một số điều nào đó mà có thể chúng ta không thích ở cô ấy. Cũng giống như những người vợ chắc chắn là phải chịu đựng một số sự lãnh đạo chưa đúng hay tội lỗi của chúng ta, chúng ta cũng được dạy phải chịu khổ với vợ mình. Hãy làm điều đó với sự nhẫn nại của Đấng Christ. Làm cha mẹ, chúng ta có nhiều con cái, chúng ta cũng có con trai nữa. Khi nuôi nấng dạy dỗ con cái chúng ta trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, một trong những trách nhiệm của chúng ta là dạy những chàng trai trẻ này biết quý trọng nữ giới, quan trọng nữa là khi chúng lớn lên trong đời sống với vợ. Chúng ta phải sửa soạn chúng hầu chúng có được những đặc tính của Đấng Christ trong mối tương giao với vợ. Các anh đang đến tuổi tìm bạn đời, đây là điều các bạn cần chuẩn bị cho bản thân mình: Liệu các bạn sẽ quý trọng vợ mình như Đấng Christ quý trọng hội thánh không. Liệu các bạn sẽ thi hành quyền hạn của mình một cách yêu thương và quan tâm với người vợ mà Đức Chúa Trời ban cho không. Hỡi những thiếu nữ trẻ, khi tìm kiếm người bạn đời, các bạn cần tìm kiếm một người lãnh đạo với sự khôn ngoan tin kính, một người chồng không làm theo thế gian với những tham dục của riêng mình. Chúng ta muốn một người mà tấm lòng đã được biến cải bởi Tin Lành ân điển, là người muốn quý trọng vợ bởi mình là tín đồ Đấng Christ, yêu mến các bạn với sự hiểu biết, là người lấy Chúa Giêxu Christ làm gương mẫu cho mình.

Có hai điều trong đoạn Kinh Thánh chúng ta hôm nay biện hộ cho sự chăm sóc đặc biệt này từ người chồng. Trước tiên, chồng cần quý trọng và yêu thương vợ vì là "giống yếu đuối hơn." Chúng ta có thể lập tức nghe tiếng các bà "giống yếu đuối hơn à? Cẩn thận đó, ông mục sư ơi!" Nhưng tại đây không hề có ý làm giảm giá trị của quý bà chút nào! Kinh Thánh không hề giảm nhẹ vị trí hay thậm chí sự bình đẳng của nữ giới trước mặt Đức Chúa Trời hay giảm nhẹ cương vị của họ như là con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều này cũng không phản ảnh điều chúng ta nhìn thấy trong phong trào nam nữ bình quyền hiện đại muốn khẳng định lý tưởng rằng phụ nữ không khác gì nam giới cả. Kinh Thánh nhìn nhận có sự khác biệt giữa người nam và người nữ. Phụ nữ yếu đuối hơn nam giới về thể chất. Người nam căn bản là mạnh hơn người nữ. Đoạn Kinh Thánh chỉ rõ rằng chúng ta không nên dùng sức mạnh của nam giới mà ngược đãi vợ. Chúng ta không được dùng sức mạnh của mình để bắt vợ thuận phục, buộc vợ chìu theo ý chúng ta. Chúng ta được kêu gọi quý trọng vợ như là giống yếu đuối hơn mình. Tuy nhiên, vợ không chỉ yếu đuối hơn về sức lực mà còn yếu đuối hơn trong vị trí, hay trong vai trò khi nói đến vai trò mà Đức Chúa Trời giao cho trong hôn nhân. Người nữ được kêu gọi thuận phục. Người nam được kêu gọi nắm giữ quyền hành và lãnh đạo. Người nam phải hết sức cẩn thận trong vị trí lãnh đạo đó, nếu lạm dụng nó cách thái hóa trên người được kêu gọi thuận phục thì trái ngược với tâm tình của Đấng Christ là Đấng ngự trong chúng ta, trái ngược với tâm tình của Đấng Christ là Đấng phục sự hội thánh, khiêm nhường phó chính mình Ngài vì hội thánh. Nguyên tắc Kinh Thánh xuyên suốt những lời dạy của Đấng Christ là chúng ta phải đặc biệt trân trọng nâng niu những người yếu đuối. Đức Chúa Trời quý trọng những người hiền lành, khiêm nhường. Thế thì những người có thẩm quyền phải thi hành điều đó với cùng một tinh thần mà Đấng Christ đã có đối với hội thánh Ngài.

Thứ hai, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chồng cần xem vợ mình như người cùng hưởng phước sự sống với mình. Chúng ta thấy vị trí là người cùng hưởng phước sự sống đã nâng người phụ nữ lên một vị trí rất tôn trọng. Họ được đặt trên cùng một tầm cao như người nam trước mặt Đức Chúa Trời. Họ là những người đồng hưởng sự sống đời đời, là ân điển của Đấng Christ. Không có sự thiên vị trước mắt Đức Chúa Trời. Đây là điều khác biệt với cách nghĩ của thời mà Kinh Thánh được ghi chép. Khi ấy, người vợ không được thừa hưởng gì cả. Căn bản người thừa kế là con trai trưởng và mọi sự được truyền lại cho người nam. Chúng ta rất hiếm khi thấy điều gì đó được truyền lại cho người nữ. Thế nên điều này là bất bình thường vì phụ nữ chẳng được thừa kế gì trong thời đó. Tại đây rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã nâng cao địa vị của người nữ ngay bên cạnh người nam rằng họ cũng thừa hưởng một cơ nghiệp như người nam từ nơi Đức Chúa Trời. Họ là người cùng hưởng phước sự sống. Dầu sao, họ cũng như người nam, đều là tội nhân. Người nam hay nữ đều cần ân điển của Đức Chúa Trời nếu muốn thoát khỏi sự phán xét của Ngài, thoát khỏi sự chết đời đời. Cả hai đều cần ân điển của Đấng Christ, cần ân điển của sự sống. Thế thì trước mặt Đức Chúa Trời nam hay nữ đều như nhau. Thế nhưng, nếu vợ chúng ta, là người tin Chúa, được Đức Chúa Trời quý trọng đến nỗi được ban cho cơ nghiệp với chúng ta, thế thì chúng ta là những người chồng lại chẳng nên quý trọng vợ như Đức Chúa Trời quý trọng họ sao? Làm mất danh dự vợ mình là làm mất danh dự một người thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Sỉ nhục vợ là sỉ nhục con cái Đức Chúa Trời. Tất nhiên điều này là một tội trọng.

Phần Kinh Thánh hôm nay kết thúc lời dạy dỗ cho người chồng bằng một lời cảnh giới. Lời cảnh giới rằng nếu người chồng không làm theo sự dạy dỗ đó thì sự cầu nguyện của người đó sẽ bị ngăn trở. Có những nơi khác trong Kinh Thánh đề cập đến vấn đề này, rằng tội lỗi có thể ngăn trở giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nói cách khác, đây là lời thúc đẩy mạnh mẽ đối với người chồng yêu mến Chúa phải quý trọng vợ mình. John Calvin khi chú giải đoạn Kinh Thánh này trình bày rất hay "... chúng ta thật là quá mất trí nếu cố tình sẵn lòng đóng kín con đường đến với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện bởi đây là nơì nương náu duy nhất của sự cứu rỗi chúng ta." Là những người chồng thật lòng quan tâm đến mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời, được Ngài tha tội, ao ước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, làm thể nào chúng ta lại ngăn trở sự cầu nguyện của mình bằng cách sỉ nhục vợ mình? Kinh Thánh dạy chúng ta quý trọng, thông hiểu vợ mình và bởi đó mà sự cầu nguyện của chúng ta, sự thông đạt quý báu của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ không bị ngăn trở. Xin đừng ngăn trở sự liên lạc quý báu của chúng ta với Đức Chúa Trời bởi không yêu thương vợ mình. Hỡi những người làm chồng, đoạn Kinh Thánh hôm nay dạy chúng ta yêu thương, quý trọng và hiểu biết vợ mình. Xin hãy để cho sự lãnh đạo mái gia đình chúng ta là một lời chứng vững lập trước những người ngoại. Nguyện Đức Chúa Trời được tôn vinh qua hôn nhân của hội thánh này khi chúng ta sống với vai trò mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cách yêu thương và trung tín, và là chứng nhân cho tình yêu thương Ngài cho hội thánh. Amen.

Lạy Cha thiên thượng từ ái của chúng con. Xin cho lời dạy dỗ về những người chồng này không bay mất đi cách vô ích. Xin cho những người chồng sử dụng quyền lãnh đạo của mình trong tình yêu thương, sự quý trọng và hiểu biết. Xin cho chúng con có thể tỏ bày tình yêu thương của Đấng Christ trong cách sống chúng con. Chúng con cũng biết rằng chúng con cũng thất bại luôn. Xin Ngài tha thứ và thương xót chúng con. Xin Thánh Linh Ngài ngự trong lòng chúng con để chúng con càng ngày càng phản ánh tình yêu thương của Đấng Christ trong tình yêu thương và sự lãnh đạo với vợ chúng con. Chúng con cũng xin Ngài cho những người vợ biết tôn trọng chồng, xin ban cho họ ơn để thuận phục chồng. Chúng con cũng cầu nguyện cho những em nhỏ lớn lên và trưởng thành trong sự hiểu biết về gia đình mình để chính các em cũng phát triển tinh thần đó khi chuẩn bị lòng mình sẵn sàng cho hôn nhân nếu đó là ý muốn Chúa cho chúng con. Với những người cao tuổi, chúng con xin cho họ được khích lệ khi nhìn thấy những hôn nhân tin kính trong hội thánh hầu qua đó họ cũng nhìn thấy tình yêu thương của Đấng Christ cho hội thánh Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêxu Christ. Amen.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)