Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Dân-số Ký > 48. Đức Giê Hô Va Sai Chim Cút Đến - (Dân-số Ký 11:4-14, 31-34)  


48. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SAI CHIM CÚT ĐẾN

(Dân-số Ký 11:4-14, 31-34)


Câu Gốc:

"Vì bợm rượu và kẻ láu ăn sẽ trở nên nghèo;Còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới." (Châm-ngôn 23:21)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

1. "Dân Y-sơ-ra-ên lại khóc nữa mà rằng: Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt?" (Dân-số Ký 11:4)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

2. Dân sự nhớ những món ăn gì ở Ê-díp-tô? Cá/ Dưa chuột/ bánh xèo/ dưa gang/ củ kiệu/ hành/ xoài/ tỏi/ bún riêu. (Dân-số Ký 11:5)

3. "Bây giờ, linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết! Mắt chỉ thấy (khoai lang/ ma-na) mà thôi." (Dân-số Ký 11:6)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

4. "Vả, Ma-na hình như hột ngò, sắc như trân châu." (Dân-số Ký 11:7)

    Đúng hay Sai?


Gạch dưới câu trả lời đúng:

5. "Dân sự đi tản ra và... a. hốt lấy b. rồi nghiền bằng cối xay, hay là giã bằng cối giã c. nấu trong một cái nồi d. làm bánh e. Tất cả các câu trên (Dân-số Ký 11:8)

6. Vậy, Môi-se nghe dân sự khóc, mỗi người ở trong nhà mình tại nơi cửa trại mình... a. cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên phừng phừng b. Môi-se cũng buồn lòng c. cả hai câu trên (Dân-số Ký 11:10)


Khoanh tròn những chữ đúng:

7. "Đức Giê-hô-va bèn khiến một trận gió nổi từ biển, dẫn những (chim cú/ chim cút) đến vải trên trại quân và xung quanh" (Dân-số Ký 11:31)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

8. "Dân sự đứng dậy lượm những cút trong ngày đó, đêm đó và trọn ngày sau" (Dân-số Ký 11:32)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

9. "Thịt vẫn còn nơi răng, chưa nhai, thì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự, hành dân sự một (cơn bịnh/ tai va) rất nặng." (Dân-số Ký 11:33)


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)