Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ê-sai > 144. Bình An Dưới Đất - (Ê-sai 11:1-9)  


144. BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

(Ê-sai 11:1-9)


Câu Gốc:

"Có một chồi sẽ nứt lên từ gốc Y-sai, một nhánh từ rễ nó sẽ ra trái." (Ê-sai 11:1)


Điền vào chỗ trống

1. "___________ của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là __________ khôn-ngoan và thông sáng, __________ mưu toan và mạnh sức, ___________ hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va." (Ê-sai 11:2)


Khoanh tròn chữ đúng:

2. "Ngài lấy (sự kính sợ/ sự tìm kiếm) Đức Giê-hô-va làm vui" (Ê-sai 11:3)


Điền vào chỗ trống:

3. Ngài "chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. Nhưng Ngài sẽ dùng sự __________ ___________xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất." (Ê-sai 11:3-4)

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):
4. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình Đ hay S
lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác Đ hay S
Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, Đ hay S
sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. (Êsai 11:5) Đ hay S
5. Bấy giờ muông sói sẽ cắn nuốt chiên con, Đ hay S
beo nằm với dê con; Đ hay S
bò con, sư tử con với bò nuôi mập sẽ tranh chiến cùng nhau, Đ hay S
một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. (Êsai 11:6) Đ hay S
7 Bò cái với gấu sẽ kêu như bò; Đ hay S
các con nhỏ chúng nó nằm chung, Đ hay S
sư tử ăn cỏ khô như bò. (Êsai 11:7) Đ hay S
8 Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ở rắn hổ mang Đ hay S
trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. (Êsai 11:8) Đ hay S
9 Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta; Đ hay S
vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va,
như các dòng nước che lấp biển. (Êsai 11:9) Đ hay STRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)