Trang Bìa > Bài Học Kinh Thánh > Dành Cho Thiếu Nhi > Ma-thi-ơ > 195. Ví Dụ Về Của Báu và Hột Châu - (Ma-thi-ơ 13:44-46)  


195. VÍ DỤ VỀ CỦA BÁU VÀ HỘT CHÂU

(Ma-thi-ơ 13:44-46)


Câu Gốc:

"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." (1Cô-rinh-tô 6:20)


Khoanh tròn những chữ đúng:

1. "Nước thiên đàng giống như (kho lúa / của báu) chôn trong một đám ruộng kia." (Ma-thi-ơ 13:44)


Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

2. "Một người kia tìm được thì giấu đi..." (Ma-thi-ơ 13:44)

    Đúng hay Sai?


Khoanh tròn những chữ đúng:

3. "... vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, (mướn / mua) đám ruộng đó." (Ma-thi-ơ 13:44)


Gạch dưới câu trả lời đúng:

4. "Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm... (Ma-thi-ơ 13:45)

a. kim cương
b. lúa mì
c. cẩm thạch
d. ngọc châu tốt

Đúng hay Sai (đối chiếu Kinh Thánh và cho biết đúng hay sai):

5. "...Khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." (Ma-thi-ơ 13:46)

    Đúng hay Sai?


TRANH TÔ MÀU*:


*Nếu chỉ muốn in hình, xin bấm vào đây hoặc vào hình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)