Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có thể cầu nguyện cho người đã qua đời không?  


Câu hỏi:
Tôi có thể cầu nguyện cho người đã qua đời không? Trong ngày phán xét, có ai từ địa ngục mà lên thiên đàng hay ngược lại không?

Trả lời:
Chính xác là cầu nguyện về vấn đề gì? Chúng tôi đoán rằng bạn muốn nói đến việc cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người đó. Chúng tôi tin rằng khi một người đã kết thúc những năm tháng trên đất này thì cơ hội về sự ăn năn để được cứu không còn nữa. Kinh Thánh chép "Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét (Heboro 9:27). Điều này có nghĩa là sau sự chết chung kết đời tạm trên đất này, con người không còn cơ hội nào nữa mà chỉ chờ đợi sự phán xét. Trên cơ sở đó, chúng ta không có lý do nào để cầu nguyện cho sự cứu rỗi của người đã qua đời rồi. Xin bạn đọc câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêxu trong Luca 16:19-31, tại đây Chúa Giêxu dùng một câu chuyện ẩn dụ để nói lên số phận của con người sau đời tạm này, sự khác biệt giữa số phận của một người tin Chúa và một người không tin Chúa. Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy người không tin Chúa phải chấp nhận số phận của mình mà không có cách nào thoát khỏi hay giảm nhẹ. Kinh Thánh cũng nói rõ rằng "có một vực sâu ở giữa... đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được." Đọc ẩn dụ này bạn sẽ thấy rằng mọi cơ hội đã đóng lại sau sự kết thúc của đời sống trên đất này. Không có con đường từ thiên đàng qua hỏa ngục hay ngược lại, và cũng không có con đường cho người đã qua đời trở về thế gian này. Đời người ví như con đường một chiều, đã đi thì không quay trở lại được.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)