Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Như thế nào được gọi là một con người thuộc linh?  


Câu hỏi:
Như thế nào được gọi là một con người thuộc linh?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc của bạn cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn là định nghĩa thế nào là một con người thuộc linh. Chúng tôi hiểu rằng ngày nay Cơ Đốc Nhân khắp nơi đang có những ý niệm khác nhau, cái nhìn khác nhau khi nói đến một tín đồ "thuộc linh" hay "thiêng liêng". Có người cho rằng một tín đồ thuộc linh là người tham gia tích cực các hoạt động hội thánh, đọc Kinh Thánh nhiều, cầu nguyện nhiều, giỏi kiến thức Kinh Thánh, dẫn dắt nhiều người về với Chúa... Chúng tôi không muốn đi xa hơn trong sự đánh giá tính chân xác của những quan niệm này. Chúng tôi chỉ xin được trở về với Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời.

Người thuộc linh là người sống theo Thánh Linh. Rôma 8:5-17 cho chúng ta sự phân biệt giữa một người sống theo xác thịt và một người sống theo Thánh Linh. Câu 5 và 8 chép: "Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh... Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh; song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." Thế thì "sống theo Thánh Linh" là như thế nào? Đời sống "sống theo Thánh Linh" chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Đời sống ấy quan tâm đến sự làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm theo sự dạy dỗ của Ngài trong Kinh Thánh. Đời sống ấy xem luật pháp Đức Chúa Trời và nguyên tắc sống theo Kinh Thánh là quan trọng hơn những ý muốn, suy tính, lý luận của riêng mình. Nói tóm lại, đời sống đó muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời mà ý muốn đó chính là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đời sống này khác biệt với đời sống theo xác thịt, chuyên chú làm thỏa mãn những ham muốn ý thích của dục vọng, tư kỷ, cái tôi, bãn ngã tội lỗi. Chúng ta có thể từng trải cuộc chiến nội tại giữa "những điều ưa muốn của xác thịt" và "những điều ưa muốn của Thánh Linh" Tuy nhiên, người "thuộc linh" để Thánh Linh làm chủ trong đời sống mình để khước từ những ưa muốn của bản ngã tội lỗi mà vâng phục những ý muốn của Thánh Linh.

Thứ hai, con người thuộc linh sẽ biểu hiện những trái của Thánh Linh trong đời sống mình. Galati 5:22 có chép: "Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." Tất nhiên, chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta đạt đến sự trọn vẹn của những điều này đang khi còn sống trong xác thịt này. Mức độ một người "thuộc linh" đến đâu được chứng tỏ bằng những kết quả của Thánh Linh bày tỏ ra trong chính đời sống người đó được dư dật đến đâu. Nếu chúng ta nói nhiều về những sự thiêng liêng nhưng đời sống không hề làm theo những điều đó thì chúng ta chưa phải là một người "thuộc linh" thật.

Thứ ba, người thuộc linh có trong lòng nhận được sự bảo đảm về sự cứu rỗi mình. Người đó cảm biết mình là con Đức Chúa Trời và vui mừng không lo sợ khi nghĩ đến ngày mình phải đối diện với Đức Chúa Trời. "Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời." (Rôma 8:15-16) Người thuộc linh hiểu rằng những ngày trên đất này chỉ là tạm bợ và họ trông đợi một quê hương đời đời phước hạnh trọn vẹn dành cho mình trên trời "Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành." (Hêbơrơ 11:6) "Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn." (1Phierơ 2:11)

Trên đây là những tóm tắt căn bản về ý niệm "con người thuộc linh". Theo đó, chúng ta thấy vấn đề của một con người thuộc linh không phải là vấn đề của những gì bên ngoài mà là vấn đề của một tấm lòng có Thánh Linh làm chủ và sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng tôi tin rằng mỗi một con cái thật của Chúa, có Thánh Linh trong lòng và được Ngài biến cải đời sống đều PHẢI là một con người thuộc linh. Vì nếu ai không thuộc về Thánh Linh Đức Chúa Trời thì không phải là con cái Chúa. Dù rằng mỗi chúng ta càng ngày càng tăng trưởng trong sự "thuộc linh" của mình, nghĩa là càng theo Chúa, chúng ta sẽ càng đắc thắng những ham muốn xác thịt và sống theo những sự ưa muốn của Thánh Linh hơn. Tuy nhiên, về căn bản, đã là con cái Chúa thật, mỗi chúng ta đều phải là một con người thuộc linh. Con cái Chúa dễ bị "hoa mắt" bởi những định nghĩa về một tín đồ thuộc linh sai lệch dựa trên những gì bên ngoài. Có người cũng dùng những sự tuyên bố có vẻ thuộc linh và thiêng liêng để phục vụ cho những mục tiêu của cá nhân bản ngã của mình. Chúng ta cũng hay bị sa đà vào những ý niệm về "con người thuộc linh" theo thói quen cách nghĩ của chúng ta mà không chân xác với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta trở về với Lời Chúa để xác định đúng hướng đi cho đời sống tâm linh của mình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)