Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Xin giải thích con thú và con số 666 trong Khải huyền  


Câu hỏi:
Kinh Thánh có chép về con thú và con số 666. Xin giúp tôi giải thích ý nghĩa của điều này.

Trả lời:
Thắc mắc của bạn liên quan đến con thú và con số 666 tìm thấy trong Kinh Thánh ở Khải Huyền 13:11-18.

Trước khi nói đến con thú và con số 666 trong phần Kinh Thánh này, chúng tôi muốn trình bày sơ lược về "con thú thứ nhất" được mô tả trong Khải Huyền đoạn 13:1-10 vì con thú thứ nhất này có liên quan mật thiết với con thú thứ hai ở phần Kinh Thánh sau. Khi đọc đoạn Kinh Thánh từ câu 1-10 chúng ta thấy rõ con thú thứ nhất này là Satan. Đặc điểm của nó là:

- Chống nghịch Đức Chúa Trời và con cái Ngài "nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cũng những kẻ ở trên trời. Nó lại được giao chiến cùng các thánh đồ" (c.6-7).

- Được cả thế gian tôn sùng "cả thế gian lấy làm lạ mà theo con thú đó" (c.3), "hết thảy những dân sự tên đất đều thờ lạy nó" (c.8).

- Có thẩm quyền tối cao trên thế gian "ai sánh được với con thú?" (c.4), "Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước."

Với tất cả những đặc điểm trên, chúng ta thấy không có gì phải nghi ngờ rằng con thú thứ nhất này chính là Satan và vương quyền của nó. Có người cho rằng con thú thứ nhất này là một nhân vật cụ thể xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Dù nó là một nhân vật thật sự trong lịch sử hay là một sự mô tả mang tính chất tượng trưng, nó là hiện thân của Satan và quyền lực của nó trên thế giới loài người.

Thứ hai, chúng ta sẽ bàn đến con thú thứ hai được trình bày trong câu 11 đến 18. Con thú thứ hai này là đồng minh của con thú thứ nhất

- Công việc của nó làkhiến người ta thờ lạy con thú thứ nhất "nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước... nó bắt thế gian cùng dân cư nó thờ lạy con thú trước" (c.11), "khuyên dân cư trên đất tạc tượng con thú..."(c.14), "hà hơi sống vào tượng con thú... khiến kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết" (c.15).

- Nó là kẻ lừa dối bởi nó rao truyền sứ điệp của con thú thứ nhất nhưng lại mang dáng dấp của Đấng Christ "có hai sừng như sừng chiên con và nói như con rồng" (c.11), "nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ" (c.14).

- Phạm vi hoạt động của nó là trong lĩnh vực tôn giáo "sừng chiên con" (c.11), "bắt thế gian... thờ lạy con thú trước" (c.12), "làm những phép lạ lớn" (c.13), "khuyên dân cư trên đất tạc tượng con thú" (c.14).

- Nó cũng làm ra những phép lạ (c.13).

Với tất cả những đặc điểm trên, chúng ta thấy con thú này chính là hình ảnh của những tiên tri giả, Christ giả, những người dùng tôn giáo để dẫn dụ người khác đi xa khỏi đấng Christ mà đến thờ phượng ma quỷ. Dù mang một dáng dấp khác với con thú thứ nhất là hình ảnh hiển hiện của ma quỷ, con thú thứ hai này thực chất cũng hoạt động bằng quyền lực của quỉ Satan. Khi nói đến việc "khiến người ta thờ lạy ma quỉ" chúng ta dễ nghĩ ngay đến đạo thờ ma quỷ đang tồn tại ở các xã hội phương Tây. Tuy nhiên, vấn đề không nhất thiết như vậy. Con thú này mang dáng dấp của đấng Christ, nghĩa là bên ngoài là nó cũng có vẻ hiền lành, tốt đẹp, đạo đức nhưng thực chất nó không dẫn người ta đến với Đức Chúa Trời mà đến với mọi điều gì khác hơn là chính mình Ngài. Chúng ta biết rằng mọi sự thờ phượng nào bên ngoài sự thờ phượng Đức Chúa Trời đều thuộc trong sự điều khiển của ma quỷ nhằm chống nghịch Đức Chúa Trời. Ngay cả những người bên ngoài nói rằng thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng lại rao giảng một đạo dẫn dụ người khác đến sự tìm kiếm tiền bạc, vật chất, một thần tượng của con người, một vĩ nhân, một triết học, đạo đức, văn minh... và đặt những điều đó lên quan trọng hơn chính Chúa Giêxu và công lao cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá cho chúng ta thì đều được xem là tiên tri giả, bởi họ chẳng dẫn con người đến với Đấng Christ. Con thú thứ hai này có quyền năng làm những phép lạ để thuyết phục người ta tin theo nó và thờ lạy con thú thứ nhất là Satan.

Cũng như trường hợp con thú thứ nhất, có người tin rằng con thú thứ hai này là một nhân vật cụ thể trong lịch sử sẽ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta không biết chắc nó sẽ là một nhân vật có thật trong lịch sử hay chỉ là sự mô tả mang ý nghĩa tượng trưng về những đạo giả, giáo lý giả dẫn dụ người ta đi xa khỏi Đức Chúa Trời mà tưởng mình đang thờ phượng Chiên Con. Khi nhìn vào thực tế ngày nay, chúng ta tin rằng hình ảnh của con thú thứ hai đã xuất hiện. Chúng ta thấy có những nhà thờ mang danh hiệu Cơ Đốc ("Christian Church") mà lại không tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời! Có những giáo hội "Cơ Đốc" không hướng tín hữu của mình đến với Đức Chúa Trời mà đến với những phước hạnh vật chất, thành tựu của đời này vì hứa hẹn rằng nếu ai tin Chúa sẽ Chúa sẽ ban cho những điều đó. Có những nhà thờ không hướng người ta đến thờ phượng Chúa mà lại tôn thờ một lãnh tụ tôn giáo nào đó. Có những nhà thờ không nhắc nhở người ta đến "sợi chỉ đỏ xuyên suốt Kinh Thánh" là sự cứu chuộc qua Chúa Giêxu mà tập trung vào khoa học, triết học, sinh hoạt cộng đồng là những điều tốt nhưng lại không phải là sứ điệp cứu rỗi. Có những nhà thờ dạy người ta rằng mình được cứu là do quyết định của mình tiếp nhận Chúa chớ không dạy rằng chúng ta phải hoàn toàn nương cậy vào quyền tối thượng của Chúa để ăn năn tội và kêu xin sự thương xót của Ngài. Ngày nay có rất nhiều hình thức của các tiên tri giả đang xuất hiện khắp nơi để dỗ dành người ta đi sai lạc. Tất cả những điều đó là công việc của con thú thứ hai.

Thứ ba, chúng ta sẽ suy nghĩ về con số 666. Có nhiều cách giải thích khác nhau về ý nghĩa con số này. Sau đây, chúng tôi chỉ xin được trình bày quan điểm của chúng tôi. Còn câu trả lời tối hậu... xin chờ đợi đến ngày chúng ta được gặp Chúa khi mọi sự huyền nhiệm của đời này được bày tỏ ra. Chúng ta biết rằng trong Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến số 7 như là biểu hiện cho sự trọn vẹn hoàn hảo của Đức Chúa Trời: Công cuộc sáng tạo vũ trụ của Đức Chúa Trời được làm trọn trong 7 ngày trong đó Ngài làm việc 6 ngày và ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ (Sáng Thế Ký 1); Dân Y-sơ-ra-ên đi vòng quanh thành Giêricô 7 ngày và 7 lần trong ngày thứ 7 (Giôsuê 6); Chúa Giêxu dạy hãy tha thứ 70 lần 7 (Mathiơ 18:22). Con số 6 thiếu mất 1 so với số 7, nó cũng gần với số 7 nhưng không phải là số 7. Con số 6 này chỉ về việc làm, biểu hiện cho sự nhờ cậy việc làm để được cứu và sự bất toàn của con người. Quyền lực tột đỉnh của con người, dù có vĩ đại đến đâu, vẫn chỉ là con số 6 mà không phải là con số 7 trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Sự lặp lại 3 lần 666 có lẽ được dùng để nhấn mạnh sự nhận diện của con thú thứ hai này là tính chất con người mà không phải là Đức Chúa Trời. Điều Kinh Thánh cho chúng ta biết tại đây là trong ngày cuối cùng, sẽ có sự xuất hiện của những đạo lý giả chiếm ưu thế trên thế giới loài người. Những đạo giả này thay vì dẫn người ta đến sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời lại dẫn dắt người ta đến những giá trị bất toàn của con người. Những ai không chịu mang dấu con số đó (như chúng tôi đã nói ở trên con số nầy chỉ là hình bóng chớ không phải con số viết trên mình), có nghĩa là không chịu đi theo xu hướng chung đó, sẽ gặp phải sự bắt bớ trong đời sống mình. Tuy nhiên, khi đọc tiếp trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng kết cuộc của mọi giá trị hư ảo đó đều sẽ qua đi cùng với sự hủy diệt Satan và quyền lực của nó. Những con cái thật của Chúa, những người không mang số của con thú, những người được cứu và muốn sống cho Chúa trên đất nầy sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời nơi thiên đàng.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)