Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Đám cưới Cơ Đốc đúng nghĩa  


Câu hỏi:
Thanh niên Cơ Đốc phải có một đám cưới như thế nào là đúng theo Kinh Thánh?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã nêu cho chúng tôi một câu hỏi rất thiết thực và chắc hẳn cũng là mối quan tâm chính đáng của những người trẻ thật lòng muốn làm theo Lời Chúa trong mọi nẻo đường của mình.

Chúng tôi nghĩ Kinh Thánh có nhiều lời dạy rõ ràng hơn cho hôn nhân hơn là cho lễ cưới. Tuy câu hỏi của bạn là về lễ cưới, chúng tôi cũng xin được nhắc sơ qua về lời dạy của Kinh Thánh về hôn nhân vì hai đề tài này có liên quan mật thiết với nhau.

Chúa dạy về hôn nhân trước tiên là 2Côrinhtô 6:14, "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin." Nghĩa là một hôn nhân đẹp lòng Chúa trước hết phải là hôn nhân giữa hai người cùng tin Chúa. Bước xa hơn trong đời sống hôn nhân, Lời Chúa dạy cho vợ chồng là "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình." Và "Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình." (Êphêsô 5:22,25). Đây là những lời dạy rõ ràng của Chúa trong Kinh Thánh về hôn nhân mà chúng ta phải vâng theo khi bước vào hôn nhân chớ không lý luận vì hoàn cảnh thế này thế khác.. Dẫu biết rằng Lời Chúa không dễ làm theo một khi chúng ta còn sống trong thế gian và con người tội lỗi của mình, nhưng nếu chúng ta nhờ cậy Chúa quyết tâm làm theo thì chúng ta sẽ thấy đời sống hôn nhân của mình được gây dựng lớn lên trong Chúa.

Về đám cưới, chúng ta thấy trong 1Côrinhtô 10:31 có nói "Vậy anh em, hoặc ăn hoặc uống hay làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm." Chúng ta cũng biết mọi điều gì chúng ta có được (tiền bạc, tài năng, thời gian, sức lực v.v...) đều là những ơn tứ Chúa ban cho chúng ta. 1Phierơ 4:9 dạy chúng ta "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữa các thứ ơn của Đức Chúa Trời." Hai câu Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy rằng mọi điều gì chúng ta làm đều phải vì mục tiêu trước hết là tôn vinh hiển danh Chúa. Cũng như chúng ta được kêu gọi sử dụng những gì chúng ta có như là của Chúa chớ không phải của riêng chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm khai trình trước mặt Chúa về những gì Ngài giao cho chúng ta quản lý.

Thế thì khi đứng trước một kế hoạch cho đám cưới, bạn hãy tự đặt câu hỏi rằng: Liệu lễ cưới của tôi có làm vinh hiển cho Chúa không? Khi dự lễ cưới của tôi, ai sẽ được khen ngợi hay biết đến? Liệu Chúa sẽ được tôn vinh hay chính tôi được hãnh diện rỡ ràng? Điều này cũng đặt lại thứ tự ưu tiên cho một lễ cưới: Lễ cưới trước hết và trên hết phải là lễ hôn phối trước mặt Chúa chớ không phải là tiệc chiêu đãi. Lễ cưới trước hết phải là một cơ hội long trọng để tôi thề hứa trước mặt Chúa về hôn nhân của tôi chớ không phải là cơ hội để chiêu đãi. Nói như thế không phải là chúng ta không được quyền đãi tiệc cưới. Tuy nhiên, nếu đặt lại thứ tự ưu tiên cho đúng thì chúng ta sẽ thấy vấn đề hoàn toàn khác. Rằng chúng ta sẽ vẫn cảm thấy vui với một đám cưới đơn sơ trong phần tiệc tùng mà long trọng nơi nhà Chúa. Rằng chúng ta sẽ chuẩn bị tấm lòng và tinh thần mình nhiều hơn trong ngày cưới hơn là lo buổi tiệc chiêu đãi có thịnh soạn hay không. Đến đây là lúc chúng ta áp dụng đến câu Kinh Thánh thứ hai ở trên. Nếu biết rằng tiền bạc chúng ta có là của Chúa giao cho chúng ta quản lý, chúng ta hãy đặt câu hỏi khi đứng trước kế hoạch đám cưới của mình: Liệu cách tôi chi phí tài chánh như thế trong đám cưới có đẹp ý Chúa không? Liệu tôi có đang trung tín quản lý tài sản Chúa ban cho tôi khi tôi chi tiêu những khoản thư thế? Câu trả lời như thế nào là ở mỗi tấm lòng chúng ta đứng trước mặt Ngài. Nếu chúng ta thành thật đối diện trước mặt Chúa trong những khoản chi phí lễ cưới của chúng ta và muốn Chúa vui lòng nơi lễ cưới của mình, chắc Chúa sẽ cho chúng ta biết cách làm thế nào để sáng danh Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)