Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Con cái Chúa đi chùa chiền lễ hội thì có phạm tội không?  


Câu hỏi:
Con cái Chúa đi chùa chiền lễ hội thì có phạm tội không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Sau đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn.

Chúng tôi tin rằng con cái Chúa không nên đi dự các lễ hội cúng bái ở các chùa chiền. Kinh Thánh 1Côrinhtô 10:14-22 có trình bày rõ cho chúng ta nguyên nhân tại sao chúng ta không được tham dự những hoạt động này. Sau đây chúng tôi chỉ xin lượt trích phần Kinh Thánh này, bạn có thể tự tham khảo hết cả đoạn Kinh Thánh này tại nhà riêng: "Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng. ...nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em thông đồng với các quỉ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen chăng?"(1 Côrinhtô 10:14-22)

Đoạn Kinh Thánh trên nói đến trường hợp các tín đồ ngày xưa trong bối cảnh sống giữa những sự thờ cúng của các tôn giáo khác. Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta dự tiệc thánh là trở nên một với chính Chúa. Lẽ nào cũng chính chúng ta lại đi hiệp một với các thần tượng khác trong sự thờ cúng các thần đó sao? Như vậy, chúng ta đang sống hai lòng sao? Ngày nay, chúng ta có thể lý luận rằng các chùa chiền ngày nay không cúng tế các quỷ mà cúng tế những thần nào đó. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có một. Ngoài Ngài không có thần tượng nào khác. Những hình thức thờ phượng thần thánh nào khác ngoài Đức Chúa Trời là nghịch cùng Ngài và có thể bị ma quỷ sử dụng để dẫn dụ người ta nghịch cùng Đức Chúa Trời. Vì vậy, là con cái Chúa, chúng ta không tham dự những điều đó vì khi tham dự, chúng ta đã mặc nhiên đồng tình với sự thờ phượng các thần tượng khác là điều mà Đức Chúa Trời nghiêm cấm nhiều lần trong Kinh Thánh. Xuất Êdíptô Ký 20:3-5 có chép "Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà..." Theo đó, là con cái Chúa chúng ta không nên đi dự các lễ hội thờ phượng cúng bái ở các chùa chiền.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)