Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Thập tự giá có phải là hình tượng không?  


Câu hỏi:
Điều răn thứ 2 trong mười điều răn dạy chúng ta chớ thờ hình tượng. Vậy thập tự giá có phải là hình tượng không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã nêu lên cho chúng tôi một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, bởi tín hữu chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng dứt khoát khước từ trước những hình tượng "tỏ tường" như tượng thần tài, ông địa, tượng phật v.v... nhưng còn những "hình tượng" khác kém tỏ tường hơn thì chúng ta có bao giờ nghiêm túc đặt chúng trước ánh sáng của lời Chúa không?

Điều răn thứ 2 Chúa dạy chúng ta: "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta." (Xuất Êdíptô Ký 20:4-6)

Với điều răn này, Chúa muốn dạy chúng ta khước từ mọi hình thức thờ phượng không theo lời dạy của Chúa. Những hình thức thờ phượng không theo ý muốn Chúa bao gồm cả sự thờ phượng những thần tượng khác và cả sự thờ phượng Chúa mà không theo cách Chúa muốn chúng ta. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng ý.

Trước hết, chúng ta sẽ nói đến sự thờ phượng những hình tượng khác. Chúa không cho phép chúng ta thờ phượng những hình tượng của các thần khác hoặc những vật khác như hình tượng thú vật, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao v.v... Thế thì hình thập tự giá theo như bạn hỏi thì sao? Nếu chúng ta làm hình thập tự giá mà xem nói như một thứ "bùa hộ mệnh" cho chúng ta, nếu chúng ta quỳ gối trước thập tự giá mà cầu nguyện mà tin rằng cầu nguyện với hình thập tự giá thì mới "linh thiêng", nếu chúng ta tin rằng một tòa nhà phải có hình thập giá thì mới là nơi thờ phượng Chúa được, thì chúng ta cũng đang phạm điều răn thứ 2. Chúng ta biết rằng các nhà thờ Tin Lành hay có hình thập tự giá trên tòa giảng hoặc trên chóp cao của nhà thờ. Tuy nhiên ý nghĩa đàng sau thập tự giá đó hoàn toàn khác với cách những chùa miễu dựng tượng các thần thánh của họ. Chúng tôi tin rằng tượng trưng cho sự chết hy sinh của Chúa Giêxu trên thập tự giá cho chúng ta, nó nhắc cho chúng ta về sự chết của Chúa vì chúng ta. Chúng ta không cầu nguyện với hình thập tự giá, không tin rằng thập tự giá tự nó có năng quyền linh thiêng gì. Điều này khác với các tôn giáo khác ở chỗ là tín hữu các tôn giáo khác tin tưởng vào sự thiêng liêng của chính những hình, tượng thần thánh bằng vàng, bạc, gỗ, đá.

Thứ hai, chúng ta sẽ nói đến sự thờ phượng Chúa bằng những hình thức không đúng ý Chúa. Kinh Thánh hướng dẫn cho chúng ta biết cách thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý Ngài: "Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy." (Giăng 4:24) Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa bằng tấm lòng, linh hồn và bằng lẽ thật. Chúng ta yêu kính, hầu việc Chúa, tôn vinh, chúc tụng, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, dâng hiến... bằng hết tấm lòng, linh hồn của chúng ta. Còn "lẽ thật" chính là Lời Đức Chúa Trời, nghĩa là Kinh Thánh và "Ngôi Lời" thành nhục thể, là chính Chúa Giêxu. Chúa muốn sự thờ phượng của chúng ta bởi tấm lòng và tập trung vào Kinh Thánh và vào Chúa Giêxu mà thôi.

Chúa cấm chúng ta tự nghĩ ra những hình tượng nào đó mà bảo rằng đó là Chúa và quỳ gối xuống trước những "tượng Chúa" đó. Những hình thức thờ phượng đó dù bề ngoài có vẻ là thành tâm tin kính nhưng đều là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài là Thần, chẳng phải là thể vật chất như con người chúng ta. Chúng ta không thể làm một hình tượng nào theo trí tưởng tượng của chúng ta mà bảo rằng ấy hình ảnh của Ngài vì làm như thế chúng ta đã hạ thấp Ngài mà không biết. Bởi trí khôn hữu hạn của con người chúng ta không thể hiểu thấu được một Đức Chúa Trời vô hạn, Ngài đã chỉ cho chúng ta phương cách đúng để chúng ta thờ phượng Ngài hầu được đẹp lòng Ngài và không làm ô uế sự vinh hiển Ngài. Việc không làm những hình tượng Chúa cũng bao gồm cả việc không vẽ, tạc, điêu khắc... những hình ảnh gọi là hình Chúa Giêxu. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi chúng tôi nói điều này bởi "Hình Chúa thật tốt đẹp biết bao sao lại nói là không được dùng đến?" Có lẽ chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi "tình cảm tôn giáo" thông thường: chúng ta cho rằng nhà tín hữu treo hình Chúa là rất hay vì tỏ ra rằng chúng ta là con cái Chúa. Tuy nhiên, có hai lý do tại sao chúng ta không nên dùng những "hình Chúa". Thứ nhất, không ai trong chúng ta biết Chúa Giêxu, Đức Chúa Trời hóa thân làm người, hình dáng ra sao. Thời ấy chẳng có kỷ thuật chụp hình quay phim nào nên chúng ta không biết chắc Ngài ra sao. Vì thế mỗi người tự mình tưởng tượng ra một hình ảnh của Ngài theo ý mình mà bảo rằng ấy là Chúa. Điều đó cũng vi phạm điều răn của Chúa. Thứ hai, vì dù Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, suy cùng Ngài là Đức Chúa Trời và như đã giải thích ở trên, chúng ta không nên tưởng tượng ra một hình ảnh nào mà bảo rằng ấy Đức Chúa Trời. Làm thế, chúng ta đang xúc phạm Ngài mà không biết.

Ngoài ra, những hình thức thờ phượng Chúa dù không có hình Chúa, tượng Chúa... nhưng xuất phát từ ý thích riêng, sự sáng tạo riêng của con người chúng ta mà không theo sự hướng dẫn của Kinh Thánh về sự thờ phượng tại hội thánh thì cũng không đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh trong 1Côrinhtô 14:26 chép: "Hỡi Anh em, nên nói thể nào? Khi Anh em nhóm lại với nhau, trong anh em, ai có bài ca, hoặc bài giảng dạy, hoặc lời tỏ sự kín nhiệm, hoặc nói tiếng lạ, hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng." (1 Côrinhtô 14:26) Nếu trong các giờ thờ phượng Chúa, thay vì giảng dạy Lời Kinh Thánh, chúng ta mang vào những hình thức kịch, thơ, lời hay ý đẹp, tiểu phẩm... có dính líu chút ít đến Chúa mà không phải là SỰ GIẢNG DẠY THUẦN TÚY VỀ LỜI KINH THÁNH, thì chúng ta cũng đang không thờ phượng Chúa đúng cách Chúa muốn. Tại đây, chúng tôi không muốn phản đối những hình thức nghệ thuật như kịch, thơ, truyện... mà chỉ nói rằng những hình thức đó không nên được sử dụng TRONG GIỜ THỜ PHƯỢNG CỦA HỘI THÁNH. Ngoài ra, trong cuộc sống đời thường, việc sử dụng những hình thức nghệ thuật đó ra sao là một đề tài khác mà chúng tôi xin được miễn bàn xa hơn tại đây trong đề tài này.

Chúa đã biết trước những "cạm bẫy" cho sự thờ phượng của con người bởi sự hữu hạn của con người chúng ta. Ngài biết chúng ta có khuynh hướng thích những gì thấy được, cụ thể, rõ ràng... hơn là thờ phượng một Đức Chúa Trời không thấy được. Ngài biết con người chúng ta có xu hướng tự nghĩ ra những hình ảnh nào đó thỏa đáp ý thích của cảm giác, giác quan của con người... Vì vậy, Ngài đã cho chúng ta điều răn đó để ngăn chặn chúng ta khỏi những hình thức thờ phượng theo mắt chúng ta thấy là phải mà lại không đẹp ý Ngài, chỉ làm ô uế danh Ngài.

Cầu xin Chúa hướng dẫn mỗi chúng ta có cái nhìn đúng trong sự làm theo điều răn Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)