Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Đường đến với Chúa? Công Giáo? Tin Lành?  


Câu hỏi:
Đường đến với Chúa chỉ có một con đường hay là nhiều hơn một con đường?
Nếu chỉ có một con đường thì con đường nào là đúng giữa hai con đường là đạo Thiên Chúa và đạo Tin lành?
Đạo Thiên Chúa họ cũng thờ Chúa Trời, họ cũng làm theo Kinh Thánh, đời sống cơ đốc của họ cũng trong sáng và mẫu mực. Như vậy có thể nói là họ sai được sao?
Giá sử họ sai thì họ đã sai ở những điểm nào? Vậy tại sao Đức Chúa Trời không tỏ cho họ biết? Như vậy họ có được cứu không?

Trả lời:
Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi ưu tư của bạn. Câu hỏi của bạn cũng là câu hỏi của nhiều người khác và cũng đã từng là câu hỏi của bản thân chúng tôi trước đây.

Như bạn cảm nhận, chúng ta chỉ biết cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta biết Ngài. Tuy nhiên, đôi lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta cũng không khỏi băn khoăn trước câu hỏi: Liệu con đường tôi đi có phải là chân lý? Liệu tôi có quá chủ quan trong niềm tin của tôi? Thế còn biết bao nhiêu người khác xung quanh tôi không tin Chúa thì sao? Chẳng lẽ họ đều sai lầm cả? Tôi vẫn thấy họ sống rất đạo đức mà!

Trước khi trả lời thắc mắc của bạn, chúng tôi xin nói thêm một điểm là chúng ta chỉ có thể giải đáp thắc mắc này nếu chúng ta đặt lòng tin hoàn toàn vào Kinh Thánh, nghĩa là chúng ta tin rằng điều Kinh Thánh nói là chân lý. Như bạn đã thấy, vấn đề ở đây là vấn đề của niềm tin. Không ai giải thích được trọn vẹn vì sao tôi tin điều này mà lại không tin điều kia. Bản chất của "niềm tin" bao hàm một sự giao thác, dù rằng cũng ít nhiều trên nền tảng lý trí hiểu biết, nhưng nó vượt xa hơn những gì mà lý trí con người cảm nhận được. Vậy chúng ta sẽ tiếp cận câu hỏi của bạn trên nền tảng là niềm tin nơi Kinh Thánh, là chân lý và chuẩn mực cho sự lý giải của chúng ta.

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn theo từng ý. Trước nhất, chỉ có một con đường cứu rỗi duy nhất là con đường cứu rỗi qua đức tin nơi công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu. Kinh Thánh Công vụ 4:12 chép "Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sự cứu rỗi duy nhất là thông qua CHÚA GIÊXU, chớ không phải thông qua nhà thờ Tin Lành hay bất kỳ nhà thờ nào. Điều này có nghĩa là, không phải bất kỳ ai gia nhập vô một nhà thờ của đạo Tin Lành đều được cứu cả. Chỉ những người thật lòng nhìn nhận mình có tội, bất lực vì biết rằng mình không thể tự cứu mình được, và hoàn toàn nhờ Chúa chết thay cho mình thì mình mới được tha tội và được cứu linh hồn thì mới được cứu. Có rất nhiều người là thành viên của những nhà thờ mà chưa thật sự tin và vì vậy họ không được cứu.

Khi nói đến "đạo Tin Lành" cũng là một khái niệm rất rộng, có thể vì bạn chưa có dịp tiếp xúc được nhiều những giáo phái mà tiếng Việt gọi là đạo Tin Lành (tiếng Anh gọi là Christianity), dù trong phạm vi mang tên "Tin Lành" đó, cũng có những suy nghĩ quan điểm rất khác nhau. Thế thì vấn đề không phải là đạo Tin Lành hay đạo Thiên Chúa mà là tin nơi CHÚA GIÊXU. Nếu bạn đã tin nơi Ngài, bạn hãy yên tâm rằng mình được cứu và Chúa biết bạn là người thuộc về Ngài dù hiện tại bạn đang ở trong một giáo hội nào.

Điều đó đưa đến vấn đề là: Thế thì tôi có thể gia nhập bất kỳ đạo nào sao? Đây lại là một vấn đề khác. Một con cái thật của Chúa, hết lòng yêu mến Chúa sẽ ao ước muốn làm đúng theo Lời Chúa dạy và vì thế sẽ tìm kiếm được thờ phượng Chúa ở nơi nào làm đúng theo Lời Chúa. Và Lời Chúa, tất nhiên, là Kinh Thánh. Nếu bạn tin Chúa và yêu Chúa, bạn sẽ muốn thờ phượng tại một nơi giảng dạy và thờ phượng theo Kinh Thánh. Thật ra cả giáo hội Thiên Chúa Giáo và những giáo hội Tin Lành đều nhận rằng mình giảng dạy theo Kinh Thánh. Nhưng chúng tôi rất tiếc mà nói rằng, điều đó không phải luôn luôn chính xác. Tại sao? Vì con người tự nhiên chúng ta với trí khôn hữu hạn và lý trí bị hoen ố bởi tội lỗi nên không có khả năng HIỂU BIẾT ĐÚNG Kinh Thánh như chính thật ý của Đức Chúa Trời , nghĩa là bởi lý trí bình thường tự nhiên của chúng ta, chúng ta không thể hiểu được Kinh Thánh. Giăng 14:26 chép "Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh... sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta phán cùng các ngươi." 1Côrinhtô 2:10 "Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta..." (Nếu bạn có thời gian, xin bạn đọc cả 1Côrinhtô 2:6-16 sẽ thấy rõ thể nào chỉ có Đức Thánh Linh mới cho chúng ta được hiểu Kinh Thánh). Vậy thì chỉ những ai CÓ THÁNH LINH trong lòng mới có khả năng hiểu Kinh Thánh theo đúng ý tưởng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết Kinh Thánh của chúng ta nhiều hay ít, chính xác đến mức độ nào... cũng sẽ lớn dần theo đời sống theo Chúa của chúng ta, mức độ học hỏi Kinh Thánh của chúng ta và sự bày tỏ của Chúa nữa. Nói tóm lại, vì Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời chớ không phải là sách vỡ văn chương của con người chúng ta nên người ta không thể hiểu biết Kinh Thánh như những sách vỡ khác mà cần có Thánh Linh hướng dẫn. Điều đó đưa đến những trường hợp sau: Những người không thật sự tin Chúa, không có Thánh Linh trong lòng, sẽ không hiểu Kinh Thánh gì cả dù có thể hiểu nó trên bình diện chữ nghĩa văn chương, hoặc hiểu Kinh Thánh một cách lệch lạc. Những người có Thánh Linh trong lòng có khả năng học và hiểu Kinh Thánh nhưng mỗi người vẫn ở một mức độ khác nhau. Có nhiều giáo hội mang tên Tin Lành và cả giáo hội Thiên Chúa Giáo đều nói mình thờ phượng Đức Chúa Trời và giảng dạy Kinh Thánh, nhưng mức độ người ta giảng dạy đúng Kinh Thánh đến bao nhiêu là một điều hoàn toàn khác.

Riêng về niềm tin Thiên Chúa Giáo, vì bạn hỏi đặc biệt về giáo hội này nên chúng tôi xin mở rộng một chút tại đây. Vấn đề lớn nhất trong niềm tin Thiên Chúa Giáo là vấn đề sự cứu rỗi có được bởi đức tin và sự góp phần của công đức con người nữa. Dù rằng Thiên Chúa Giáo cũng tin Chúa Giêxu chết thay cho tội lỗi con người, nhưng để được cứu, ngoài đức tin nơi Chúa con người phải làm điều thiện mới được sự cứu rỗi. Kinh Thánh Êphêsô 2:8,9 nói "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Kinh Thánh cũng dạy chúng ta làm điều tốt, Galati 6:9 nói "Chớ mệt nhọc về sự làm lành..." Tuy nhiên, vấn đề là thứ tự của nó: nghĩa là chúng ta phải TIN ĐỂ ĐƯỢC CỨU, rồi bởi là Con Chúa, chúng ta LÀM LÀNH BỞI MUỐN LÀM THEO LỜI CHÚA. Chúng ta không cố gắng làm lành để có công mà được cứu vì công trạng của chúng ta không thể cứu chúng ta.

Một vấn đề lớn nữa của niềm tin Thiên Chúa Giáo và việc cầu xin qua trung gian bà Mari và các thánh. Kinh Thánh dạy trong 2Timôthê 2:5 "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêxu Christ, là người." Theo đó, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thông qua (hay "trong danh") Chúa Giêxu mà thôi.

Bạn hỏi vậy thì người Thiên Chúa Giáo có được cứu không? Và nếu họ sai thì tại sao Chúa không cho họ biết? Chúng tôi xin trở lại với điều chúng tôi nói ban đầu. Nếu ai tin mình có tội và chỉ nhờ Chúa Giêxu chết thay tội lỗi mình mới được cứu thì được sự cứu rỗi chớ không phải vì ở trong giáo hội nào. Vậy nếu giả dụ có ai đó trong giáo hội Thiên Chúa Giáo mà có lòng tin đúng như vậy và sống đúng theo Lời Kinh Thánh thì người đó được cứu. Tuy nhiên, một điều tự nhiên là nếu người đó thật sự hiểu biết Kinh Thánh thì một lúc nào đó sẽ nhận ra những vấn đề chưa thích hiệp trong niềm tin Thiên Chúa Giáo so với Kinh Thánh... Còn tại sao Chúa không cho họ biết họ sai? Điều đó là việc của Chúa, và là ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời tể trị trên muôn vật, việc mở mắt để cho người ta thấy được lẽ thật là quyền của Ngài như trong Rôma 9:15 chép: "Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.", chúng ta không cần phải thắc mắc về điều này. Bạn có thể đọc cả đoạn 9 của sách Rôma sẽ thấy rõ hơn. Sự cứu rỗi là vấn đề riêng tư của mỗi cá nhân với Đức Chúa Trời: không ai biết ai được cứu không ngoài Đức Chúa Trời và bản thân người đó.

Thế thì làm sao tôi biết tôi đang ở trong một giáo hội đúng hay sai? Trước hết, chúng tôi muốn bạn an tâm về sự cứu rỗi của mình ở trong Chúa Giêxu chớ không ở trong giáo hội, hầu cho bạn đừng quá bất an về vấn đề giáo hội nữa. Thứ hai, chúng ta cảm ơn Chúa vì mình đã có Kinh Thánh trong tay và có Thánh Linh trong lòng. Bạn hãy cầu xin Chúa hướng dẫn bạn hiểu được Kinh Thánh để tìm ra chân lý cho đời sống mình. Chúng tôi đã từng cầu nguyện lời cầu nguyện đó mỗi lần chúng tôi phải đứng trước một sự hoang mang, chọn lựa... Và chúng tôi đã thấy Đức Chúa Trời từng bước dẫn dắt chúng tôi tìm đến chính mình Ngài, dù rằng đó là một quá trình dài.

Chúng ta hãy tin nơi Đức Chúa Trời, Đấng biết kẻ thuộc về Ngài và Ngài yêu mến những tấm lòng chân thành tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ mở mắt cho bạn nhìn thấy con đường thật trong Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)