Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có phải người Tin Lành được quyền cưới anh em chú bác không?  


Câu hỏi:
Có phải người Tin Lành được quyền cưới anh em chú bác không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Câu hỏi của bạn có lẽ xuất phát từ những câu chuyện trong thời Cựu Ước khi các tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên kết hôn với anh em chú bác, cô cậu mình được ghi chép trong Kinh Thánh như Ápraham cưới Sara là em cùng cha khác mẹ của mình (Sáng Thế Ký 20:12), Ysác cưới Rêbeca là cháu con người em chú bác của mình (Sáng Thế Ký 24:48), Giacốp cưới Lêa và Rachên là em bà con cô cậu của mình (Sáng 29:10). Tuy nhiên, những trường hợp này xảy ra trong sự cho phép của Đức Chúa Trời trước khi Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên luật pháp cụ thể về hôn nhân mà theo luật pháp này, Đức Chúa Trời không cho phép sự kết hôn hay quan hệ tình dục giữa những người có quan hệ họ hàng: "Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va." (Lêviký 18:6). Theo đó, những trường hợp kết hôn giữa những người có quan hệ họ hàng, kể cả anh em chú bác như bạn hỏi, là không đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh ghi chép lại nhiều câu chuyện liên quan đến nhiều nhân vật khác nhau mà qua đó Đức Chúa Trời bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho chúng ta. Vì vậy, khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không nên cho rằng ngày nay chúng ta được phép làm theo những việc làm của những người được chép trong Kinh Thánh. Thí dụ như chúng ta đọc thấy Ápraham, Đavít hay Salômôn là con cái thật của Chúa sao lại có nhiều vợ, như vậy Chúa cho phép có nhiều vợ sao? Chắc chắn là luật pháp của Chúa không cho có nhiều vợ như chúng ta đọc thấy ở nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh. Kinh Thánh rất trung thực chép lại những câu chuyện đó để chúng ta nhìn thấy được hậu quả của việc có nhiều vợ của những người nầy đồng thời chúng ta cũng học biết được hình bóng về sự cứu rỗi mà Chúa dành cho chúng ta.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)