Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có nên lập kế hoạch cho đời sống không?  


Câu hỏi:
Cơ Đốc Nhân chúng ta có nên lập kế hoạch chi tiết cho đời sống mình và cố gắng thực hiện theo kế hoạch đó hay nên để ngõ mọi việc để Chúa dẫn dắt đến đâu thì làm đến đó?

Trả lời:
Cảm ơn bạn một lần nữa chia sẻ cho chúng tôi thắc mắc của bạn. Chúng tôi xin được trình bày ý kiến của chúng tôi như sau:

Trước hết, chúng ta cần nên xác định một vấn đề quan trọng cho đời sống Cơ Đốc Nhân chúng ta là: chỉ có Kinh Thánh mới là khuôn thước tuyệt đối mà chúng ta PHẢI vâng theo bất chấp hoàn cảnh có ra sao. Kinh Thánh là sự hướng dẫn bất di dịch và tuyệt đối mà Chúa muốn chúng ta vâng giữ. Ngoài ra, những sự khuyên bảo khác bên ngoài Kinh Thánh, dù là khôn ngoan, vẫn không thể giữ thẩm quyền tuyệt đối trong đời sống Cơ Đốc Nhân, nghĩa là Cơ Đốc Nhân chúng ta không buộc phải làm theo bất cứ điều gì mà Kinh Thánh không dạy biểu dù điều đó có xuất phát từ một vĩ nhân, bật hiền triết hay thậm chí một người có uy tín thuộc linh! Nếu chúng ta xác định điều đó trong lòng thì chúng ta sẽ không phải bận tâm mấy khi có người đưa ra ý kiến rằng Cơ Đốc Nhân nên lập kế hoạch chi tiết cho đời sống mình và có người khác thì lại đưa ra ý kiến ngược lại. Chúng ta không buộc phải nghe theo ai nếu Kinh Thánh không nói gì về điều đó. Chúng ta cần tập trung thời gian để tìm tòi Lời Chúa và làm theo ý muốn Ngài hơn là thực hiện những lời khuyên khôn ngoan, ý kiến của con người mà Kinh Thánh không đề cập đến.

Trong vấn đề bạn nêu lên cho chúng tôi, theo điều chúng tôi được hiểu, Kinh Thánh không đưa ra nguyên tắc hướng dẫn chi tiết về vấn đề lập kế hoạch cho cuộc đời. Tuy nhiên chúng ta cũng đọc thấy trong Kinh Thánh những ví dụ về cách sắp xếp tổ chức có trật tự. Ví dụ trong Xuất Êdíptô ký 18 có nói về việc Môise ngồi xét xử cả dân chúng và ông gia ông là Giêtrô giúp ý cho ông tổ chức lại bằng cách cắt đặt những người trưởng mười người, năm mươi người, trăm người, ngàn người... giúp ông xét xử những việc hàng ngày. Môi se chỉ xét xử những việc khó mà thôi. Kinh Thánh Cựu Ước Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên một cách rất chi tiết thể nào họ phải tổ chức sắp xếp sự đóng trại, cư trú, chia sản nghiệp của họ. Chúa Giêxu khi hóa bánh cho đoàn dân cũng bảo họ ngồi xuống thành từng hàng năm mươi người (Luca 9:14). Chúng tôi tin rằng đây là cách sắp xếp khôn ngoan tiện ích giúp chúng ta dễ dàng hoàn tất công việc hàng ngày chúng ta hơn. Tuy nhiên chúng ta không nên đưa ra một nguyên tắc nào như một quy luật bất di bất dịch bởi chúng ta không tìm thấy trong Kinh Thánh một sự dạy dỗ rằng chúng ta cần phải lập kế hoạch chi tiết đến mức độ nào.

Chúng tôi tin rằng chúng ta nên sống có trật tự và lập kế hoạch cho đời sống có thể xem là một phần của cách sống trật tự. Lập kế hoạch cho cuộc đời giúp chúng ta chuẩn bị cho đời sống mình một cách hoàn chỉnh hơn, ít phải rơi vào những tình huống khó xử, giúp chúng ta sử dụng thời gian, sức lực và tiền bạc một cách quân bình, hợp lý hơn vì khi ngồi lại lập kế hoạch trước, chúng ta có cơ hội nhìn sự việc một cách tổng quát, chúng ta có thể cân phân lợi hại và quyết định thứ tự ưu tiên cho công việc của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng tránh đừng rơi vào tình trạng làm nô lệ cho kế hoạch của mình, nghĩa là khiến cho kế hoạch đó trở thành gánh nặng mà chúng ta phải mang lấy, đến nỗi bỏ sót những điều cần thiết hơn. Mathiơ 15:1-6 có ghi chép sự dạy dỗ của Chúa Giêxu về tầm quan trọng của việc vâng theo Lời Chúa hơn là vâng theo nguyên tắc của con người. Vì lúc bấy giờ người Pharisi có khuynh hướng đặt nặng những nguyên tắc của con người như "rửa tay trước khi ăn" mà quên đi sự dạy dỗ của Lời Chúa như "hiếu kính cha mẹ". Chúng ta ngày nay cũng vậy, chúng ta nên lập kế hoạch cho đời sống mình, tuy nhiên chúng ta không nên để những kế hoạch đó trở nên những nguyên tắc quan trọng hơn Lời Chúa. Chẳng hạn ngày hôm nay bạn đã có kế hoạch ở nhà đọc Kinh Thánh, nhưng bất ngờ nghe tin một người chị em trong hội thánh đau yếu, cần bạn đến giúp, bạn không nên vì kế hoạch đã định của mình mà không giúp đỡ người chị em đau yếu kia, vì nếu làm thế bạn đã bỏ đi sự dạy dỗ về tình yêu thương của Chúa trong Kinh Thánh chỉ vì kế họach đã định của bạn.

Trên bình diện rộng hơn, trong thực tế chúng ta thấy rất nhiều lần trong đời sống mình, chúng ta đã hoạch định nhiều việc tốt đẹp và hoàn hảo theo trí hiểu của chúng ta, nhưng Chúa lại có một chương trình khác, một "thời gian biểu" khác cho chúng ta và bởi đó mà chúng ta không thể thực hiện được những kế hoạch của mình. Ví dụ bạn có thể dự định đám cưới trong năm nay nhưng Chúa nhìn thấy rằng bạn chưa sẵn sàng cho hôn nhân nên Ngài có thể dùng hoàn cảnh nào đó trì hoãn kế hoạch đó đến năm sau... Trong mọi sự hoạch định của mình, chúng ta hãy làm như Giacơ 4:15 "Vì bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia."

Tóm lại, chúng ta có thể lên kế hoạch, và thậm chí rất nên lên kế hoạch, nhưng hãy đừng cứng nhắc để kế hoạch đó lên làm chủ điều khiển mình, đừng để nó vượt qua thẩm quyền Lời Chúa, và hãy luôn lập kế hoạch trong tinh thần "nếu Chúa cho phép". Chúng ta hãy lập kế hoạch và cũng hãy sẵn sàng chấp nhận thay đổi kế hoạch nếu sự thay đổi đó là trong ý muốn của Chúa.

Xin Chúa hướng dẫn bạn trong mọi hoạch định của đời sống mình.


Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)