Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Xin giúp tôi có tinh thần mạnh mẽ để làm công việc Chúa  


Câu hỏi:
Có lần tôi có ý muốn làm một công việc gì đó cho danh Chúa nhưng vì hoàn cảnh tôi không làm được. Bây giờ thì tôi rất bận rộn với công việc làm ăn và trong lòng vẫn bị cắn rứt về điều đó. Xin giúp tôi có tinh thần mạnh mẽ để làm công việc Chúa.

Trả lời:
Cảm tạ Chúa ban cho bạn tấm lòng khao khát được hầu việc Chúa. Chúng ta tin rằng nếu chính Chúa không đặt để điều đó trong chúng ta thì không ai trong chúng ta có thể muốn hầu việc Ngài. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể hầu việc Chúa, làm việc gì đó cho danh Chúa trong chính công việc và vị trí hiện tại của chúng ta. Chúng tôi có trình bày vấn đề này rất rõ và chi tiết trong một câu trả lời cho một bạn đọc khác. Xin bạn vui lòng viếng thăm website tinlanh.com, tham khảo câu trả lời "Sống Cho Chúa" trong mục bạn đọc hỏi đáp.

Sau khi giải tỏa vấn đề sống cho Chúa là như thế nào, nghĩa là không phải chúng ta nhất thiết phải tham dự vào những công tác thuộc linh thì mới là làm cho Chúa. Chúa đẹp lòng với những sự hầu việc Chúa bằng những công việc rất bình thường của chúng ta: trong trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, làm chủ, làm tôi tớ, làm bạn... nếu chúng ta lấy lòng tin kính làm theo lời dạy dỗ của Chúa trong từng trách nhiệm vai trò đó. Ngay cả trong những trách nhiệm đó, chúng ta vẫn có thể làm những công tác thuộc linh nữa: chúng ta có thể dạy dỗ nhắc nhở vợ con chúng ta về lời Chúa, làm chứng về Chúa cho những người chúng ta được gặp gỡ trong công việc khi có cơ hội, thăm hỏi quan tâm và dùng Lời Chúa khích lệ một người bạn trong Chúa khi họ gặp nan đề ...Trong tình huống của bạn, chúng tôi tin rằng bạn vẫn đang có nhiều cơ hội để hầu việc Chúa ngay trong chính vị trí hiện tại của mình. Vấn đề là chúng ta đừng đặt ra một ranh giới giữa "việc đời" và "việc Chúa" để rồi day dứt rằng "Tôi đang làm việc tôi mà không làm gì cho Chúa" hoặc nghĩ rằng "Tôi phải có một bước ngoặc vĩ đại nào đó để hầu việc Chúa." Vấn đề quan trọng là ở tấm lòng của chúng ta: Nếu chúng ta thật lòng muốn hầu việc Chúa, chúng ta hãy bắt đầu từ những công việc hàng ngày của mình, hãy làm mọi việc như làm cho Chúa chớ không phải làm cho người ta (Côlôse 3:23). Như chúng tôi đã nói ở trên làm công việc Chúa không nhất thiết phải làm một công tác thuộc linh. Có người được Chúa ban cho khả năng làm kinh tế và họ rất thành công trong lãnh vực đó. Tuy nhiên vì lòng yêu mến Chúa của mình họ không dùng những lợi nhuận đó cho riêng họ mà dâng vào công việc rao giảng Tin Lành, đem lời Chúa đến cho người chưa biết Ngài. Đó cũng là một cách hầu việc Chúa. Chúng tôi không được rõ công việc mà bạn muốn tiếp tục đó là gì. Chúng tôi khuyên bạn cầu nguyện xin Chúa mở đường vì không ai trong chúng ta tự sức mình làm công việc Chúa được nếu chính Chúa không làm công việc đó qua chúng ta. Nếu Chúa thấy công việc đó là tốt đẹp trong chương trình của Ngài cho hội thánh Ngài và cho bạn, Chúa sẽ từng bước mở đường cho bạn bắt đầu lại công việc đó. Chúng tôi cũng không thể làm cho lòng bạn nóng nảy mạnh mẽ cho công việc Chúa, và chúng tôi cũng không dám giành lấy trách nhiệm đó cho mình bởi đó là công việc của Chúa như Kinh Thánh có chép trong Philíp 2:13 "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Dù chúng tôi có thể nói với bạn những lời lẽ có thể khiến lòng bạn nóng nảy háo hức trong một thời gian nào đó, nhưng những xúc cảm đó rồi sẽ phôi pha đi và bạn sẽ thấy lòng mình nguội lạnh như cũ khi đối diện với thực tế cuộc sống bận rộn. Nhưng nếu chính Chúa đặt để trong lòng bạn điều đó thì động lực đó sẽ bền bĩ và bạn sẽ luôn mạnh mẽ mà hầu việc Ngài. Kinh Thánh trong Giăng 15:4-5 cho chúng ta thấy điều này rất rõ: Chúng ta được kết quả trong Chúa là nhờ chính sức sống của Chúa tuôn tràn hành động trong chúng ta, như nhánh nho kết quả được là nhờ nhựa sống ra từ gốc nho vậy "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được." Điều bạn có thể làm được cho mình là "cứ ở trong Chúa" nghĩa là gần gũi Chúa, suy gẫm và làm theo Lời Chúa trong từng ngày trong đời sống mình thì Lời sống đó và Thánh Linh Chúa sẽ hành động trong lòng bạn sanh ra những bông trái tốt đẹp trong ý muốn của Ngài.

Có một điều mà bạn trình bày trong thư là bây giờ bạn bận rộn nhiều với công việc làm ăn có thể vì vậy mà bạn không còn thì giờ để lo tưởng đến công việc Chúa. Thật ra bận rộn trong cuộc sống thì không có gì sai vì mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nếu vì hoàn cảnh cuộc sống phải lo cho gia đình đủ ăn đủ mặc thì đó là trách nhiệm trước tiên của người làm chủ gia đình. Tuy nhiên nếu chúng ta bận vì muốn kiếm thêm để có nhiều hơn thì chúng ta nên xem lại điều mà chúng ta đặt trên hết trong lòng của chúng ta là gì. Chúa hay của cải vật chất đời nầy? Kinh Thánh chép: "Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất" (Côlôse 3:2), "Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó" (Mathiơ 6:21).

Cầu xin Chúa sớm bày tỏ cho bạn ý muốn của Ngài cho đời sống bạn và cho bạn tìm thấy sự thỏa nguyện trong đời sống cho Chúa của mình.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)