Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Khái quát về Tin Lành  


Câu hỏi:
Tôi muốn biết cơ sở triết học của Tin Lành. Vấn đề tôn giáo này nằm ở phạm vi nào? Mục đích và thành tựu mà con chiên có thể đạt được là gì?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã viếng thăm website của chúng tôi. Câu hỏi của bạn bao gồm một phạm vi rất rộng. Vì vậy sau đây chúng tôi chỉ xin được trả lời vắn tắt. Sau đó chúng tôi xin được giới thiệu cho bạn một bài đăng trên website tinlanh.com để bạn tự tham khảo và hiểu được bao quát hơn về niềm tin Tin Lành.

Trước hết, cơ sở thần học và tín lý của Tin Lành xây dựng hoàn toàn trên Kinh Thánh. Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được ghi chép ra cho con người. Kinh Thánh là những gì mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho con người về Ngài, về con người và về chương trình cứu rỗi của Ngài cho con người. Vì vậy, toàn bộ hệ thống tín lý và thần học (mà bạn gọi là triết học) của Tin Lành là dựa trên Kinh Thánh và chỉ một mình Kinh Thánh mà thôi.

Phạm vi của Tin Lành nằm ở chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người qua sự chết chuộc tội của Chúa Giêxu cho những ai tin Ngài. Đó là trọng tâm của Tin Lành. Vì vậy, chúng tôi thích dùng chữ "người tin Chúa" để nói đến những tín hữu đạo Tin Lành hơn là "giáo dân đạo Tin Lành" bởi trọng tâm của niềm tin Tin Lành không phải làvấn đề chấp nhận một hệ thống triết học để gia nhập vào một tổ chức tôn giáo mà là ăn năn tội mình với Chúa, tin Chúa và được trở thành con Chúa. Bạn thấy đó, vấn đề xoay quanh mối tương quan của mỗi cá nhân với chính Chúa chớ không phải là tham gia vào một tôn giáo.

Mục đích và thành tựu mà người tin Chúa (theo như bạn gọi là con chiên) có được là được Chúa tha tội, được cứu rỗi linh hồn để trong đời này được sống trong sự gìn giữ của Chúa và trong đời sau được ở nơi thiên đàng với Chúa. Người thật lòng đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời của Kinh Thánh sẽ tìm được chân lý, lẽ thật và phương hướng cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ hiểu được mình từ đâu đến, có mặt trên thế gian này để làm gì, và sẽ đi về đâu...

Trên đây chúng tôi chỉ trả lời rất sơ lược về những thắc mắc của bạn. Xin bạn dùng địa chỉ website nầy http://tinlanh.com/timhieu/tindu.html để tham khảo thêm về đề tài nầy.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)