Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Sau nhiều lần phạm tội và ăn năn, Chúa có còn tha thứ cho tôi không?  


Câu hỏi:
Sau khi đã nhiều lần phạm một tội lỗi lớn với Chúa (vi phạm một trong các điều răn của Ngài. Kinh Thánh đã nói nếu phạm tội đó sẽ không được vào nước thiên đàng). Bây giờ thật sự khóc lóc ăn năn xin Chúa tha thứ và nguyện sống theo ý Chúa, thật tâm sửa đổi từ nay đến hết cuộc đời thì Chú có thật sự tha tội không? Cần phải làm những gì để Chúa tha tội, để được làm con của Ngài trở lại?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi một ưu tư rất chân thành của bạn. Sau đây chúng tôi xin được trình bày suy nghĩ của chúng tôi dựa theo phần trình bày của bạn.

Theo bạn chia sẻ, chúng tôi hiểu rằng bạn đang ở trong tâm trạng đau đớn pha lẫn lo sợ về tội lỗi của mình, lo sợ sự đoán phạt của Chúa bởi theo bạn thì Kinh Thánh nói ai phạm tội đó không được vào thiên đàng. Cảm ơn Chúa cho bạn nhìn thấy tội lỗi của mình và đau đớn về tội lỗi đó. Chúng tôi tin rằng đó là một thái độ nên có trước vấn đề tội lỗi. Thi Thiên 51:17 chép, "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu." Nếu bạn thật lòng đau đớn về tội lỗi mình, bạn được khích lệ rằng Đức Chúa Trời đẹp lòng về thái độ của bạn. "Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót." Châm ngôn 28:13.

Chúng ta biết rằng dù đã tin Chúa nhưng bởi xác thịt yếu đuối của mình, chúng ta cứ phạm tội cùng Chúa luôn và vì vậy cứ phải ăn năn tội cùng Ngài để được Ngài tha thứ. Êsai 1:18 có chép "Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." Chúng tôi không rõ tội lỗi bạn đề cập đến là tội gì nhưng ngoại trừ tội phạm đến Đức Thánh Linh mà Kinh Thánh nói không thể tha thứ được, chúng ta được sự bảo đảm rằng mọi tội lỗi đều được tha nếu chúng ta ăn năn xưng tội cùng Chúa. Bởi con người chúng ta bất toàn không có khả năng làm lành, và dù tin Chúa rồi, vẫn không thể làm lành trọn vẹn nên chúng ta mới luôn cần đến công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu để được tha tội và được kể là xứng đáng khi ra mắt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết dù chúng ta ghét anh em mình cũng phạm tội như tội giết người. Nếu ai nhìn người đàn bà mà động lòng ham muốn thì cũng như phạm tội tà dâm... và còn nhiều điều khác nữa. Nếu kể theo tiêu chuẩn đó, không biết chúng ta phạm tội giết người, tội tà dâm bao nhiêu lần? Nói như thế để chúng ta thấy rằng chúng ta phạm tội nhiều lần nhiều cách, kín giấu cũng như tỏ tường, trong tư tưởng, lời nói, hành động của chúng ta... dù chúng ta là một người sống nghiêm túc đạo đức chuẩn mực nhất! Chính vì vậy mà tất cả chúng ta đều cần Chúa Giêxu như nhau vì mọi người trong chúng ta đều thiếu hụt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời! Thế thì chúng ta nên điều chỉnh lại tư tưởng rằng bởi những nổ lực làm lành của chúng ta sau khi tin Chúa mà chúng ta "đủ điểm" vào thiên đàng. Không! Chúng ta vẫn phải luôn luôn nhờ vào sự tha thứ của Chúa và bởi Chúa Giêxu đã chết cho chúng ta, cái chết của Ngài có giá trị đủ để trả thay nợ tội của chúng ta, kể cả những tội đã phạm và những tội sẽ phạm sau này nữa.

Chúng tôi không biết tội lỗi bạn nói là tội lỗi nào nhưng chúng tôi tin rằng không chỉ người phạm tội đó mới không được vào thiên đàng mà bất kỳ người phạm tội nào cũng không được vào thiên đàng cả! Thế thì ai được cứu? Chỉ những ai nhờ vào sự chết của Chúa Giêxu trả thay án phạt tội lỗi của mình thì mới được xem như "không có tội gì" và bởi đó mà đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng. Vì vậy, cả bạn với tội lỗi đang làm đau đớn bạn đó, và tôi, với những tội lỗi xem dường như "lặt vặt" của tôi như ghen ghét, đoán xét... cũng đều không được vào thiên đàng cả NẾU KHÔNG CÓ CHÚA GIÊXU. Vậy nếu bạn đã có Chúa Giêxu trong đời sống bạn, nếu bạn đã thật lòng ăn năn xin Chúa tha tội lỗi mình và quyết tâm sống theo lời Chúa, bạn hãy yên nghĩ trong sự tha thứ của Chúa cho bạn và đừng sợ hãi nữa. Mác 2:17, "Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội."

Một điều chúng ta cũng cần nói thêm ở đây là "ăn năn thật" là gì. Ăn năn thật bao gồm tấm lòng đau thương thống hối về tội mình và ao ước muốn từ bỏ nó. Chúng ta không nói với Chúa xin Chúa tha tội ở đầu môi mà trong lòng không muốn từ bỏ tội vì tội lỗi đó làm thỏa mãn con người xác thịt của chúng ta! Chúng ta phải thật lòng muốn từ bỏ tội lỗi đó. Hêbơrơ 10:26 nói: "Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn tế lễ chuộc tội nữa." Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta nếu bởi sự yếu đuối không đắc thắng được chúng ta lại tái phạm tội mình đã ăn năn, nhưng nếu chúng ta xem thường ơn tha thứ của Chúa mà cố tình phạm tội thì sẽ không được tha thứ. Có nghĩa là nếu một người nói mình đã tin Chúa rồi mà cứ cố tình phạm tội hoài, biết điều đó là tội mà vẫn cố tình làm thì có nghĩa là người đó chưa được sanh lại bởi Đức Chúa Trời, có nghĩa người đó chưa được cứu, có nghĩa là tội lỗi của người đó không được tha, Mỗi chúng ta đều kinh nghiệm sự yếu đuối của mình, chúng ta cứ xin Chúa tha tội để rồi lần sau lại yếu đuối vấp ngã nữa... Trong những điều đó, điều chúng ta có thể làm là xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng đó. 1Côrinhtô 10:13 chép: "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." Chúa hứa với chúng ta là Chúa có thể giải cứu chúng ta ra khỏi cám dỗ để không quá sức chúng ta vì nếu không thì không ai đắc thắng nỗi cám dỗ cả. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa giúp sức cho chúng ta thắng được tội lỗi và cám dỗ, mỗi khi đối diện với sự cám dỗ để phạm tội chúng ta phải tỉnh táo, đừng để cho con người xác thịt lừa dối chúng ta, chúng ta phải cầu xin Chúa gìn giữ mình và đem ra khỏi hoàn cảnh đó.

Bạn thân mến, con người chúng ta ai cũng phạm tội nhưng điều quan trọng là chúng ta có thật lòng ăn năn và từ bỏ tội lỗi chúng ta hay không. Lời Chúa chép rằng: "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (1Giăng 1:9) Cầu xin Chúa sớm mở lối cho bạn và ban cho bạn sự bình an yên nghĩ trong sự tha thứ của Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)