Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Các bộ phim về Chúa có phạm điều răn không?  


Câu hỏi:
Chúng ta biết không ai biết mặt Đức Chúa Trời. Vậy các bộ phim về Ngài của con người làm nên có phải là xúc phạm đến điều răn của Ngài không?

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho chúng tôi thắc mắc của bạn. Câu hỏi của bạn là về những bộ phim về Chúa có đẹp lòng Chúa không.

Chúng tôi hiểu rằng hiện nay trong vòng các hội thánh Tin Lành và con cái Chúa ở nhiều nơi đang lưu hành nhiều bộ phim mang nội dung các câu chuyện trong Kinh Thánh. Các con cái Chúa ở Việt Nam vì lý do bị nhiều hạn chế do hoàn cảnh khách quan nên khi bắt gặp được những bộ phim trong niềm tin của mình thì vui mừng tiếp nhận, tin rằng nó góp phần tích cực cho sự gây dựng tâm linh con cái Chúa. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi chúng tôi rằng những bộ phim này có thích hiệp hay không, chúng tôi xin được trình bày quan điểm của chúng tôi là chúng ta không nên sử dụng những loại phim đó. Khi nghe điều này, chắc chắn nhiều tín hữu có thể phản đối cho rằng quan điểm của chúng tôi khắt khe quá. Phải chăng chúng tôi bài bác mọi loại hình nghệ thuật, phương tiện hiện đại? Hoàn toàn không! Chúng tôi chỉ xin phân biệt rõ vấn đề ở đây: Ấy là chúng ta nên thờ phượng Chúa và học hỏi lời Chúa trong SỰ CHÂN XÁC TUYỆT ĐỐI mà Chúa muốn mặc khải cho chúng ta. Trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn lựa bày tỏ cho con người chúng ta ý muốn và chương trình của Ngài qua KINH THÁNH, Lời của Ngài được ghi chép ra cho chúng ta. Chúa cũng đưa ra cho chúng ta lời cảnh giới rằng: "Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy." (Khải Huyền 22:18-19) Vì vậy, chúng ta cần có thái độ tôn kính đúng đắn với Kinh Thánh vì là LỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI chớ chẳng phải là một quyển sách bình thường để chúng ta tham khảo mà sống. Sự tôn trọng đối với Kinh Thánh không có nghĩa là chúng ta phải để quyển Kinh Thánh ở một chỗ cao không dám động đến theo cách nghĩ mê tín dị đoan. Chúng ta tôn trọng Kinh Thánh là tôn trọng tính chân xác tuyệt đối của Kinh Thánh và làm theo tất cả những lời dạy trong đó vì là Lời của Đức Chúa Trời tối cao. Chúng ta không phản đối phim ảnh, kịch nghệ... nhưng nếu dùng những loại hình nghệ thuật đó để trình bày lại ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh thì chúng ta đã "thay hình đổi dạng" ý muốn của Đức Chúa Trời rồi. Chúng ta biết rằng mọi loại hình nghệ thuật đều mang tính sáng tạo, mang nặng sự tưởng tượng của người làm nghệ thuật, vì thế mà khó giữ được tính thuần túy chân xác theo Kinh Thánh. Chính vì vậy mà nó là sự vi phạm lời dạy của Đức Chúa Trời về lời Ngài như có trình bày ở trên và nguy hiểm cho người xem vì người xem dễ tiếp thu một sứ điệp không phải từ chính Đức Chúa Trời bày tỏ mà đã lọc qua bộ óc sáng tạo của người làm phim.

Lý do thứ hai chúng ta không nên ủng hộ những loại phim ảnh có hình ảnh của Chúa là vấn đề sự dạy dỗ của điều răn thứ 2: "Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta." (Xuất Êdíptô Ký 20:4-6) Với điều răn này, Chúa không chỉ cấm chúng ta làm những hình tượng khác để thờ phượng mà Ngài cũng không cho phép chúng ta làm bất kỳ hình tượng nào mà bảo là hình Ngài. Chúa cấm chúng ta tự nghĩ ra những hình tượng nào đó mà bảo rằng đó là Chúa và quỳ gối xuống trước những "tượng Chúa" đó. Những hình thức thờ phượng đó dù bề ngoài có vẻ là thành tâm tin kính nhưng đều là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho chúng ta biết Ngài là Thần, chẳng phải là thể vật chất như con người chúng ta. Chúng ta không thể làm một hình tượng nào theo trí tưởng tượng của chúng ta mà bảo rằng ấy hình ảnh của Ngài vì làm như thế chúng ta đã hạ thấp Ngài mà không biết. Bởi trí khôn hữu hạn của con người chúng ta không thể hiểu thấu được một Đức Chúa Trời vô hạn, Ngài đã chỉ cho chúng ta phương cách đúng để chúng ta thờ phượng Ngài hầu được đẹp lòng Ngài và không làm ô uế sự vinh hiển Ngài. Xưa dân Y-sơ-ra-ên làm hình bò con bằng vàng và bảo rằng ấy là Đức Chúa Trời đã dẫn họ ra khỏi xứ Êdíptô (Xuất Êdíptô Ký 32:1-6). Họ gọi tượng bò con đó là Đức Chúa Trời và cũng bị Ngài đoán phạt về điều đó. Thế thì mọi hình tượng khác do chúng ta nghĩ ra dù có đẹp đẽ hơn tượng bò con đó, suy cho cùng, vẫn là một hình thức phạm tội như dân Y-sơ-ra-ên xưa. Việc không làm những hình tượng Chúa cũng bao gồm cả việc không vẽ, tạc, điêu khắc... những hình ảnh gọi là hình Chúa Giêxu. Chắc bạn ngạc nhiên lắm khi chúng tôi nói điều này bởi "Hình Chúa thật tốt đẹp biết bao sao lại nói là không được dùng đến?" Có lẽ chúng ta đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi "tình cảm tôn giáo" thông thường: chúng ta cho rằng nhà tín hữu treo hình Chúa là rất hay vì tỏ ra rằng chúng ta là con cái Chúa. Tuy nhiên, có hai lý do tại sao chúng ta không nên dùng những "hình Chúa". Thứ nhất, không ai trong chúng ta biết Chúa Giêxu, Đức Chúa Trời hóa thân làm người, hình dáng ra sao. Thời ấy chẳng có kỷ thuật chụp hình quay phim nào nên chúng ta không biết chắc Ngài ra sao. Vì thế mỗi người tự mình tưởng tượng ra một hình ảnh của Ngài theo ý mình mà bảo rằng ấy là Chúa. Điều đó cũng vi phạm điều răn của Chúa. Thứ hai, vì dù Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời hóa thân làm người, suy cùng Ngài là Đức Chúa Trời và như đã giải thích ở trên, chúng ta không nên tưởng tượng ra một hình ảnh nào mà bảo rằng ấy Đức Chúa Trời. Thế thì, những phim ảnh với nhân vật "Chúa Giêxu" qua trí tưởng tượng của đạo diễn và sự diễn xuất của diễn viên liệu có mô tả chân thật hình ảnh của một Đức Chúa Trời hóa thân làm người không? Chúng tôi không tin rằng khả năng hữu hạn của con người chúng ta có thể lột tả trọn vẹn chân thật một Đức Chúa Trời thành người và vì thế chúng ta đã vô tình, hoặc đôi khi vì thiện chí nữa, mà xuyên tạc hình ảnh của Cứu Chúa chúng ta. Nếu chúng ta ngồi lại lắng lòng mình suy nghĩ, nếu chúng ta thật lòng kính Chúa như một Đức Chúa Trời toàn năng toàn quyền trên mọi sự, chúng ta sẽ ngại ngùng khi dùng khả năng của mình để "đóng vai" Ngài.

Với tất cả những điều chúng tôi đã phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng các phim ảnh có nhân vật Chúa Giêxu hay Đức Chúa Trời là không thích hiệp với Lời Chúa và có tiềm năng ảnh hưởng xấu đến đời sống tâm linh hơn là gây dựng. Chúng tôi không muốn lên án mục tiêu của những soạn giả hoặc đạo diễn những phim ảnh này. Vấn đề chúng ta đưa ra ở đây là những điều đó có thích hiệp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh hay không mà thôi.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)