Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Tác giả và mục đích của sách Nhã Ca  


Câu hỏi:
Sách Nhã Ca có phải là bài ca của Salômôn không? Sách này được viết với mục đích gì?

Trả lời:
Sách Nhã Ca trong tiếng Anh mang tên "Song of Songs" hay "The Song of Solomon". Nếu dịch sát theo bản Kinh Thánh tiếng Hêbơrơ thì sách này mang tên là "Song of Songs", nghĩa là "Bài ca hay nhất trong những bài ca". Có lẽ vì vậy mà nó được dịch là "Nhã Ca" trong tiếng Việt, nghĩa là bài ca hay.

Sách Nhã Ca là bài thơ phổ nhạc do Salômôn viết. Có nhiều quan điểm khác nhau khi nói đến chủ đề và vị trí của sách này trong bộ Kinh Thánh. Khái quát lại, theo chúng tôi có những ý sau đây:

1) Đây là bài thơ ca của Salômôn kể lại chính những năm tháng yêu đương hẹn hò của mình, những ngày đầu trong hôn nhân và sự trưởng thành trong hôn nhân qua những ngày tháng thăng trầm của đời sống. Nó tán dương sự thuần khiết của tình yêu hôn nhân và triển khai sự dạy dỗ của Chúa về hôn nhân trong Kinh Thánh. Nó được viết ra cho chúng ta để bày tỏ ý định của Đức Chúa Trời cho tình yêu và vẻ đẹp của hôn nhân vốn là mối tương quan quí báu nhất trong quan hệ con người.

2) Điều quan trọng hơn là sách Nhã Ca thông qua sự mô tả về tình yêu vợ chồng nói lên hình ảnh của Đấng Christ là chàng rể đối với cô dâu mình là hội thánh. Những thực tế của tình yêu hôn nhân như say sưa, nồng nàn nhưng cũng có khi xa lánh, hờ hững v.v... cũng thể hiện thực tế của mối tương quan của Cơ Đốc Nhân với Đức Chúa Trời trong bản chất con người tội lỗi của chúng ta, bởi có khi chúng ta cũng yêu mến Chúa hết lòng nhưng có lúc cũng hờ hững, phạm tội, xa cách Ngài. Tuy nhiên, cũng như vợ chồng, có lúc hờn giận, nhưng rồi cũng hiệp lại trong tình yêu, không có gì phân rẽ được Đấng Christ và hội thánh Ngài.

Hy vọng câu trả lời của chúng tôi góp phần giải tỏ cho sự tìm hiểu của bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)