Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Sự bình an thật  


Câu hỏi:
Tôi đã tiếp nhận Chúa nhưng tại sao tôi vẫn thấy rất nhiều nan đề đối với cuộc sống tôi? Tôi chưa cảm thấy được bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài.

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi tâm trạng của bạn sau khi tin Chúa. Sau đây chúng tôi xin được trình bày suy nghĩ của chúng tôi.

Trước hết, chúng ta cần hiểu được thế nào là sự bình an thật ở trong Chúa. Chúa Giêxu phán rằng: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." (Giăng 14:27). Chúng ta thấy sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta không giống như sự bình an của đời nầy. Ngày nay có nhiều người có sự bình an của đời nầy nhưng không có sự bình an thật của Chúa. Vì vậy trong thực tế có nhiều người thiếu sự bình an dù họ sống trên những đất nước hòa bình. Có nhiều người tin rằng họ được bình an nhưng khi đối diện với nghịch cảnh thì họ mới nhận ra rằng họ không có sự bình an chi hết. Có nhiều người "tiếp nhận" Chúa rồi nhưng vẫn chưa thấy có sự bình an trong lòng. Chúng tôi sẽ bàn vấn đề nầy sau, bây giời chúng tôi xin được trình bày những nguyên nhân mà người thật sự có Chúa trong lòng cảm nhận được sự bình an.

Thứ nhất, chúng ta biết con người chúng ta khi chưa tin Chúa là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ có sự bình an thật cho đến khi chúng ta thật được Chúa cứu. Nếu chúng ta thật được Chúa cứu thì chúng ta sẽ có sự bình an vì biết rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ, chúng ta đã được hòa thuận lại cùng Đức Chúa Trời, "Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (Rôma 5:1), "Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ" (Rôma 8:1). Chúng ta không lo sợ khi đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết cho nên chúng ta không sợ sự chết hay là ngày Chúa đến vì biết rằng chúng ta sẽ được gặp mặt Đấng mà chúng ta yêu mến. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người tin Chúa khi qua đời sẽ được về yên nghỉ trong Chúa: "Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa! Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau." (Khải Huyền 14:13). Bên cạnh đó trong đời này chúng ta tìm được hướng đi, cách sống đúng đắn cho mình trong sự dạy dỗ của Kinh Thánh: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình" (2 Timôthê 3:16 ), "Quyển sách luật pháp này (nghĩa là Kinh Thánh) chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (Giôsuê 1:8).

Thứ hai, chúng ta bình an khi biết rằng cuộc đời chúng ta ở trong sự chăm sóc tể trị yêu thương của Chúa. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời đủ để tin rằng mọi điều gì xảy đến trong đời sống chúng ta đều là tốt đẹp cho chúng ta TRONG CÁI NHÌN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI dù nhiều khi chúng ta không cảm thấy như vậy. Tuy nhiên Đức Chúa Trời biết điều gì là tốt đẹp cho con cái Ngài, dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh. Chúa không hứa sẽ khiến cho mọi sự xảy đến theo ý muốn chúng ta hay như ước nguyện của chúng ta. Nhưng Chúa cho phép mọi sự xảy đến vì lợi ích của chúng ta dù bên ngoài đôi khi nó có thể là một điều không may không vui. Nếu chúng ta tra xem Kinh Thánh, chúng ta sẽ nhận ra quan điểm của Kinh Thánh về "phước" và "họa" hay "thành công" và "thất bại" lắm lúc trái ngược với quan điểm thông thường của con người chúng ta. Kinh Thánh đặt thứ tự ưu tiên cho mọi sự "được" "mất" trên đời khác với cách thông thường của con người: theo Kinh Thánh thì linh hồn là quan trọng nhất rồi mới đến những điều khác. Vì vậy mà đôi khi Chúa cho chúng ta "mất" những điều gì đó để chúng ta "được" phần hồn. Nếu chúng ta chịu "điều chỉnh" quan điểm sống của mình theo quan điểm sống của Kinh Thánh, của Đức Chúa Trời cho chúng ta, thì chúng ta sẽ dễ hiểu được những gì Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta. Chúng ta cần có thái độ sống trao phó cho Chúa đời sống mình, như đứa trẻ trong tay cha mình vậy. Chỉ khi đó thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được điều Kinh Thánh nói: "Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ." (Philíp 4:6-7).

Như chúng tôi đã nói ở trên, có người "tiếp nhận" Chúa rồi nhưng vẫn thấy thiếu sự bình an vì người đó nghe nói rằng khi tin Chúa sẽ được sự bình an trong lòng. Một trong những lý do sau đây có thể là nguyên nhân của sự thiếu bình an: Người đó chỉ chấp nhận niềm tin Cơ Đốc bằng lý trí hay cảm xúc của mình mà chưa có Chúa làm chủ tấm lòng mình, hoặc có thể là đã tin Chúa thật nhưng vẫn còn yếu đuối bởi bản tánh lo lắng tự nhiên của mình, hay là người đó vẫn còn nhìn xung quanh và không thỏa lòng trong hoàn cảnh mà Chúa đặt để mình.

Chúng tôi khích lệ bạn trình dâng nan đề nầy cho Chúa. Bạn cứ bền lòng nài xin Chúa mở mắt mở lòng cho bạn hiểu, xin Chúa cất đi những điều gì ngăn trở trong lòng bạn. Xin bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi vì Chúa có thời điểm của Ngài. Một khi Chúa làm việc trong lòng bạn thì bạn sẽ nhận thấy rất rõ là cuộc đời của bạn giờ đây nằm trong bàn tay của Chúa. Cho dù bạn có gặp bao nhiêu nghịch cảnh bạn vẫn thấy bình an vì biết rằng Đức Chúa Trời của cả vũ trụ nầy là Cha của bạn và Ngài sẽ không bao giờ bỏ bạn. Nếu bạn muốn tham khảo về đề tài "Đức Tin Cứu Rỗi" bạn có thể bấm vào đây để xem http://tinlanh.com/timhieu/ductin.html. Bạn cũng có thể tham khảo trong mục "Bạn Đọc Hỏi Đáp" thêm vì trong đó chúng tôi đã trả lời rất chi tiết một câu hỏi của một bạn đọc về vấn đề phó thác cho Chúa http://tinlanh.com/bandoc/thenaolaphothacchochua.html.

Chúng tôi hi vọng sự trình bày của chúng tôi sẽ giúp bạn trong nan đề của bạn. Nếu những điều trên chưa thật sự giúp bạn trong thắc mắc của bạn xin bạn cứ liên lạc với chúng tôi. Cầu xin Chúa ban cho bạn sự bình an thật của Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)