Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Thế nào là phó thác cho Chúa?  


Câu hỏi:
Đời sống phó thác cho Chúa là đời sống như thế nào?

Trả lời:
Cảm ơn bạn một lần nữa gởi đến chúng tôi ưu tư của bạn. Đây cũng là một ưu tư rất thực tế trong đời sống Cơ đốc. Sau thư trả lời của chúng tôi cho câu hỏi "cầu nguyện là như thế nào" của bạn, chắc bạn cũng đã sáng tỏ ít nhiều về vấn đề bạn nêu lên trong thư thứ hai về sự trao phó cho Chúa trong những nan đề của mình. Sau đây chúng tôi chỉ xin nói thêm vài ý cho sáng tỏ hơn.

Như chúng tôi có đề cập trong thơ trước về vấn đề cầu nguyện, chúng ta cần cầu nguyện trong tinh thần "xin ý Cha được nên" như chính Chúa Giêxu nêu gương cho chúng ta. Chúa Giêxu cầu nguyện "Nếu có thể được xin cho chén này lìa khỏi Con. Song không theo ý muốn Con mà theo ý muốn Cha." Và cuối cùng Ngài đã uống chén đắng theo ý Cha mà không theo ý mình. Tra xem trong Kinh Thánh, chúng ta hãy để ý rằng Chúa KHÔNG hứa hẹn mọi điều "thuận buồm xuôi gió" cho những ai tin Ngài.

Kinh Thánh có khích lệ chúng ta trao dâng mọi điều lo lắng mình cho Ngài: "Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (1Phierơ 5:7) "Chớ lo phiền chi hết nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêxu Christ." (Philíp 4:6-7). Kinh Thánh cũng có nói "Nếu các ngươi nhơn danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho" (Giăng 14:14). Kinh Thánh cũng có nói " Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?" (Giêrêmi 32:27). Cơ Đốc Nhân chúng ta thường liên kết những ý trên với nhau để đưa ra kết luận rằng nếu chúng ta lấy đức tin cầu xin Chúa bất cứ việc gì thì Chúa sẽ làm cho chúng ta, nghĩa là nếu có đủ đức tin thì chúng ta có thể "cầu gì được nấy"! Chính tôi cũng đã từng hiểu lầm như vậy và vì thế nhiều lần thất vọng khi sự việc không xảy ra theo ý mình, thậm chí đức tin tôi bị lung lay bởi những hoang mang vấn vương trong tư tưởng. Cho đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng Chúa yêu tôi và chăm sóc tôi như người cha đối với con mình vậy, nghĩa là không phải con muốn gì được nấy dù rằng cha chẳng tiếc chi với con. 1Giăng 5:14 nói "Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta." Có lẽ chúng ta cần được nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng ta nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời lớn vĩ đại toàn quyền hành động trên vũ trụ này. Ý tưởng và chương trình Ngài là lớn lao hơn nhiều so với trí khôn hạn hẹp của con người chúng ta: "Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu." (Êsai 55:9) Vì thế chúng ta cần có thái độ đúng đắn là trao phó. Sự trao phó thật sự KHÔNG có nghĩa là trao cho Chúa lo liệu và tin chắc rằng Chúa có quyền và chắc sẽ làm đúng theo ý mình. Sự trao phó thật là trao hết cho Chúa và tin rằng Ngài có quyền làm điều tốt đẹp nhất THEO Ý NGÀI dù ý Ngài có khác với ý tôi. Đức tin thật và đúng là đức tin vượt qua chính lý trí của mình để tin cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong mọi việc Ngài cho phép xảy ra dù điều đó là khó chấp nhận cho chúng ta. Chẳng hạn như trong gia đình có người thân qua đời, chúng ta khó thật lòng amen với câu Kinh Thánh rằng "Phước cho người chết là chết trong Chúa" dù rằng sự thật là những ai qua đời trong Chúa được hưởng phước yên nghĩ với Chúa, tốt đẹp hơn đời sống của chúng ta trên đất biết dường nào. Chúng ta cảm thấy khó chấp nhận rằng việc Chúa tiếp người đó về với Ngài là điều tốt đẹp. Đức tin trao phó thật là đức tin tin rằng "mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định" (Rôma 8:28), rằng mọi sự dù phước hay họa đều làm ích cho ai yêu mến Chúa.

Con người chúng ta khi còn sống trong xác thịt này vẫn còn bị giới hạn trong những yếu đuối của xác thịt. Vì thế đứng trước những nan đề lớn, chúng ta không khỏi lo lắng. Dù tôi có thể nói với bạn những điều kể trên, nhưng trong thực tế đời sống, lắm lúc tôi vẫn còn yếu đuối lo lắng, tôi vẫn phải tự nhắc nhở mình tin cậy Chúa và cầu xin Chúa giúp tôi trong sự yếu đuối của tôi. Tuy nhiên, khi tôi hiểu được vấn đề tin cậy Chúa thật là ra sao, tôi ít bị sờn lòng khi mọi việc xảy ra không theo điều lòng tôi ao ước. Tôi có thể chấp nhận và chờ đợi sự soi dẫn của Chúa. Một điều tôi kinh nghiệm rằng có rất nhiều điều mà sau này tôi đã phải cảm ơn Chúa vì Ngài đã chẳng làm theo điều tôi cầu xin bởi điều đó thật dại dột sai lầm biết chừng nào! Chúng ta hiểu rằng có rất nhiều điều mà có lẽ cho đến khi gặp Chúa chúng ta mới hiểu được vì sao Chúa cho phép xảy đến trên đời sống chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta cần sống bằng đức tin, tin nơi tình yêu và sự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong mọi chương trình kế hoạch Ngài dành cho đời sống chúng ta.

Cầu xin Chúa tiếp tục dẫn dắt bạn trong đời sống trao phó cho Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)