Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Vì sao đời sống tôi chưa được biến cải?  


Câu hỏi:
Tôi tin Chúa đã lâu và hàng năm mỗi kỳ trại hè tôi đều tiếp nhận Chúa lại. Tuy nhiên tận thâm tâm tôi vẫn chưa bao giờ thật sự đặt lòng tin nơi Chúa. Tôi vẫn không yêu thích lời Chúa mà ngược lại còn cảm thấy nó là giả dối và chán ngán cho tôi. Tôi thấy lòng tôi chai sạn. Những cám dỗ là quá lớn cho tôi. Tôi không làm theo điều răn Chúa được. Tôi có nên tiếp tục tìm kiếm Chúa không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Trả lời:
Rất cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi một ưu tư rất chân thật của đời sống bạn. Câu hỏi của bạn khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều, biết rằng chính bạn đang ở trong một tâm trạng hoang mang không tìm ra lời giải.

Tuy nhiên, trong tất cả mọi sự hoang mang đó, một điều tích cực chúng tôi có thể nhìn thấy là xưng nhận của chính bạn rằng: "Tôi thật sự muốn tin nhận Ngài". Bất chấp rất nhiều điều khiến bạn cảm thấy bi quan về tình trạng tâm linh của mình, về quan hệ của bạn với Chúa và với Kinh Thánh... câu nói trên của bạn là ánh sáng mà từ đó chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp. Chúng tôi tin rằng không ai thật lòng muốn tin Chúa nếu chính Chúa không đặt ao ước đó trong lòng người ấy. Rôma 10: 13, "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Thi Thiên 51:17 chép: "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu."

Trong thư bạn có nói rằng năm nào bạn cũng đứng lên tiếp nhận Chúa làm chủ đời sống bạn nhưng đời sống bạn không hề thay đổi và bạn chưa bao giờ đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời... Thật ra việc "tiếp nhận Chúa", "thay đổi đời sống" và "đặt niềm tin vào Chúa" là những công việc chúng ta không bao giờ làm được để trở thành tin Chúa thật. Có người làm được những việc nầy nhưng họ chưa bao giờ tin Chúa thật. Việc tin Chúa của chúng ta phải do chính Chúa hành động trong đời sống của chúng ta chớ không phải do chúng ta làm, không phải do chúng ta đứng lên tiếp nhận Chúa ở nhà thờ hay là chúng ta đọc một bài cầu nguyện nào đó rồi thì chúng ta đã tin Chúa. Lời Chúa chép trong Giăng 3:5-6, "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.", Giăng 6:44 chép: "Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt." Như vậy thì chúng ta tuyệt vọng sao vì chúng ta không làm được gì cho sự cứu rỗi của chúng ta? Không, lời Chúa cũng có hứa cho chúng ta trong Giê-rê-mi 29:13, "Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." Khi chúng ta nhận ra tình trạng hư mất và tội lỗi không phương cứu chữa của chúng ta, nhận thức rằng tội lỗi của chúng ta sẽ đưa chúng ta vào trong địa ngục, biết rằng chúng ta không tự cứu mình được và cũng không ai có thể cứu chúng ta được ngoài ra Chúa, rồi thì chúng ta sẽ kêu xin Ngài, xin Chúa thương xót chúng ta, xin Chúa tha tội cho chúng ta, xin Chúa thay đổi tấm lòng của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng dù bạn đến với Ngài cầu xin điều đó, vẫn rất có thể bạn sẽ đứng dậy và không cảm thấy điều gì khác xảy ra trong lòng mình. Rất có thể bạn sẽ lại mở Kinh Thánh ra và vẫn cảm thấy buồn ngủ, chán nãn và lòng bạn vẫn cứng cỏi... Vì sao vậy? Đức Chúa Trời không nghe lời bạn sao? Không phải thế! Đức Chúa Trời có cách của Ngài và có thời điểm của Ngài. Điều chúng ta có thể làm được là tha thiết cầu xin Chúa thương xót mình, dâng cho Ngài tấm lòng cứng cỏi của chúng ta xin Chúa thay đổi nó, xin Chúa mở mắt của chúng ta để hiểu được lời Ngài trong Kinh thánh (Luca 24:45), và trao phó mọi việc còn lại trong tay Ngài. Chúng tôi tin rằng nếu bạn thật lòng đến với Chúa và cầu xin Ngài, Chúa có thể làm điều đó trên đời sống bạn. Khi Chúa bắt đầu làm việc trong đời sống của bạn thì Ngài sẽ cho bạn hiểu được lời Ngài và Ngài khiến bạn muốn vâng theo những điều mà bạn học được từ trong lời Chúa, Philíp 2:13 chép: "Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." Bạn sẽ có một sự khao khát kỳ lạ là xây khỏi tội lỗi của bạn và muốn sống đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên bạn khó có thể một sớm một chiều yêu mến Chúa và hiểu hết về Ngài, bạn cần thời gian để được "lớn lên" trong đời sống tâm linh. Bạn cũng cần hiểu rằng đời sống theo Chúa là một cuộc chiến liên tục trong nội tại chúng ta giữa con người cũ mang bản chất tội lỗi của chúng ta và con người mới do Chúa tạo dựng trong chúng ta, vì thế tự nhiên không phải lúc nào bạn cũng cảm thấy dễ làm theo Lời Chúa. Mỗi một chúng ta đều mang trong con người mình bản ngã bị điều khiển bởi tội lỗi nên tự chúng ta không yêu thích lời Chúa và không muốn làm theo lời Ngài (xin bạn đọc thêm trong Rôma 7:15-25). Nhưng điều gì chúng ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong 1Côrinhtô 10:13, "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được." Và trên hết mọi sự, chính Đức Chúa Trời là Đấng làm cho đời sống tâm linh bạn lớn lên (1Côrinhtô 3:8).

Ưu tư cho tình trạng tâm linh của mình là điều rất nên có, tuy nhiên lời khuyên của chúng tôi cho bạn là trao phó cho Chúa tâm sự của mình và nhờ cậy Ngài hoàn toàn. Cầu xin Chúa dẫn dắt bạn đến chính mình Ngài để tìm thấy nguồn bình an thật từ nơi Ngài.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)