Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Thờ phượng đúng theo ý Chúa  


Câu hỏi:
Nếu nói chúng ta được cứu chỉ do tin nơi Chúa Giêxu và Chúa dạy chúng ta thờ phượng Chúa bằng tâm thần lẽ thật thì tại sao chúng ta phải đến nhà thờ cầu nguyện vào ngày Chúa Nhật? Lời Chúa cũng dạy chúng ta khi cầu nguyện thì vào phòng riêng đóng cửa lại và cầu nguyện trong nơi kín nhiệm.

Trả lời:
Chúng ta được cứu bởi tin Chúa Giêxu chớ không phải bởi làm thành viên của một nhà thờ. Tuy nhiên, chúng ta đến nhà thờ vì Chúa bảo chúng ta nhóm họp với các Cơ Đốc Nhân khác: "Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy" (Hêbơrơ 10:25). Ngày nay chúng ta có cơ hội nhóm họp nhau lại tại nhà thờ. Tuy nhiên, cũng đã có lúc có những người rơi vào hoàn cảnh đặc biệt không thể nhóm họp tại nhà thờ được thì họ có thể nhóm nhau tại bất cứ nơi nào, để cùng cầu nguyện, học Kinh Thánh, tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, nhắc nhở nhau trong đức tin... Thế thì một lần nữa, vấn đề đi nhà thờ không phải là vì căn nhà thờ bằng gỗ đá mà vì sự nhóm họp của những Cơ Đốc Nhân.

Lời Chúa dạy về sự cầu nguyện nơi phòng riêng muốn dạy chúng ta khiêm tốn trong sự thể hiện đức tin của mình, bởi có một số người muốn phô trương rằng mình thánh thiện, đạo đức, cầu nguyện nhiều, tự hào về những nổ lực tôn giáo bên ngoài mà bỏ quên sự thờ phượng bằng tâm thần lẽ thật nên Chúa dạy họ như thế. Lời dạy đó không cấm chúng ta đi nhà thờ cầu nguyện. Vả lại, chúng ta đến nhà thờ không chỉ để cầu nguyện, chúng ta hát Thánh Ca ca ngợi Chúa, nghe giảng Lời Chúa, dâng hiến tiền bạc cho Chúa... là những khía cạnh khác nhau của sự thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật. Chúa cũng dạy chúng ta "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh." (Xuất Êdíptô ký 20: 8), nghĩa là ngày Chúa Nhật phải được dùng cho sự thờ phượng Chúa, những công việc thiêng liêng và sự nghỉ ngơi. Ngoài sự thờ phượng ở nhà thờ, tại nhà riêng, bạn lúc nào cũng có thể cầu nguyện riêng tư với Chúa.

Vậy dù chúng ta đi nhóm lại ở nhà thờ hay cầu nguyện ở nhà riêng, dù chúng ta quan tâm hay giúp đỡ, chúng ta không làm những điều đó để "lập công" hay "mua" sự cứu rỗi của chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta được bảo đảm nơi sự chết thay của Chúa Giêxu nhưng chúng ta làm những điều đó là vì Chúa dạy chúng ta nên làm một khi chúng ta đã thuộc về Ngài.

Chúa đặt để cho chúng ta những câu trả lời của Ngài trong Kinh Thánh. Vì thế chúng ta cần để thời gian cho Kinh Thánh để tìm ra lời giải cho những ưu tư của chúng ta.

Chúng tôi hy vọng những câu trả lời nầy sẽ giúp bạn ít nhiều trong những thắc mắc của bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)