Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Có phải tội lỗi trên thế gian là do ma quỷ?  


Câu hỏi:
Tội lỗi gia tăng trên thế gian có phải là do ma quỷ xui khiến không? Điều đó ảnh hưởng thế nào đến lời hứa của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký đoạn 9:11 rằng "Chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa."

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn về vấn đề tội lỗi trên thế gian. Kinh Thánh cho chúng ta biết ma quỷ là nguồn cội của tội lỗi: "Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu." (1 Giăng 3:8 ) Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết con đường tội lỗi xâm nhập vào thế gian này là từ tội lỗi của Ađam "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội." (Rôma 5:12 ). Bởi đó mà mọi người đều được hoài thai và sanh ra trong tội lỗi "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi." (Thi Thiên 51:5). Căn nguyên của tội lỗi ở từng cá nhân là trong LÒNG NGƯỜI: "Vì từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn." (Mathiơ 15:19), do DỤC VỌNG của con người: "Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết." (Giacơ 1:15)

Tuy nhiên đối với những ai tin Chúa, có Chúa trong lòng, thì được thoát khỏi sự ràng buộc cai trị của tội lỗi, "Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi." (Rôma 6:18). Sự kính sợ Chúa gìn giữ họ khỏi phạm tội "bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác." (Châm ngôn 16:6).

Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết điều xảy ra trong ngày cuối cùng là "Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần." (Mathiơ 24:12)

Như thế Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cội nguồn ban đầu của tội lỗi là ma quỷ nhưng con người phạm tội là bởi bản chất tội lỗi trong lòng con người. Chúng ta không bác bỏ sự thật rằng ma quỷ vui thích thấy người ta phạm tội và nó dùng cách này cách khác cám dỗ người ta phạm tội. Tuy nhiên, xét cho cùng, con người phạm tội là bởi tấm lòng mình xu hướng về tội lỗi và làm theo sự xui giục của ma quỷ. Vì thế, trước mặt Đức Chúa Trời con người không thể đổ lỗi "vì ma quỷ mà tôi phạm tội".

Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền tối cao trên mọi sự. Đức Chúa Trời không cám dỗ ai (Giacơ 1:15) nhưng trong ý muốn của Ngài, Ngài cho phép tội lỗi gia tăng trên thế gian trong chương trình của Ngài cho thế gian này. "... buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các từng trời và trái đất, đất ra từ Nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác." (2 Phierơ 3:5-7) Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta biết chắc rằng một ngày nào đó Chúa sẽ hủy phá thế gian này cùng kẻ ác BẰNG LỬA mà không phải bằng nước như thời Nôê. Đức Chúa Trời vẫn thành tín trong lời hứa của Ngài rằng Ngài sẽ không hủy diệt thế gian này bằng nước nữa nhưng Ngài sẽ làm điều đó bằng lửa! Tuy nhiên, cho dù Ngài sẽ hủy diệt thế gian này bằng lửa thì không phải bởi sự gia tăng của tội ác mà thúc đẩy Đức Chúa Trời mau hủy diệt thế gian này hơn. Chúng ta thấy Kinh Thánh trong 2Phierơ ở trên đã viết ra cách đây gần 2000 năm nhưng sứ đồ Phierơ đã được Chúa linh ứng viết ra điều đó, nghĩa là mọi sự trên thế gian này, từ sự gia tăng của tội lỗi đến sự hủy diệt nó bằng lửa, đều đã nằm trong "thời gian biểu" của Đức Chúa Trời. Là con cái Chúa chúng ta không ái ngại khi nhìn thấy tội ác gia tăng vì lo rằng như thế sẽ "chọc" sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và Ngài sẽ hủy phá thế gian này. Chúng ta biết chắc một ngày nào đó thế gian này sẽ dành cho lửa. Đức Chúa Trời cũng sẽ đoán xét ma quỷ và kẻ ác trong lửa còn con cái Chúa sẽ được yên nghỉ phước hạnh nơi thiên đàng của Ngài, nơi trời mới đất mới!

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)