Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Vai trò của bà Mari trong niềm tin Cơ Đốc (1)  


Câu hỏi:
Tại sao bên Công Giáo tôn kính danh đức mẹ? Tôi nghe nói hiện tượng bà hiện ra khắp nơi trên thế giới. Tôi cũng nghe nhiều mục sư trở lại giáo hội Công Giáo. Xin vui lòng giải thích.

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi thắc mắc của bạn. Sau đây chúng tôi xin được trình bày suy nghĩ của chúng tôi trên vấn đề mà bạn nêu lên.

Trước tiên, chúng tôi xin được trình bày đôi nét sơ lược về những điểm khác biệt căn bản giữa niềm tin Công Giáo và niềm tin Tin Lành.

Theo hiểu biết của chúng tôi, vấn đề khác biệt lớn nhất giữa niềm tin Thiên Chúa Giáo và niềm tin Tin Lành là vấn đề con người có nhờ công đức mà được sự cứu rỗi hay không. Niềm tin Tin Lành tin rằng con người được cứu hoàn toàn bởi đức tin nơi sự cứu chuộc của Chúa Giêxu mà không nhờ một chút nào vào công đức của bản thân người đó, nghĩa là một người được cứu chỉ bởi nhận mình có tội và nhận lấy công lao cứu chuộc của Chúa Giêxu cho mình mà thôi. Ở điểm này, niềm tin Công Giáo cho rằng sự cứu rỗi của con người có sự góp phần của công đức của người đó nữa, rằng bởi mình tin và cố gắng làm lành thì mình được cứu chớ chẳng phải do tin Chúa chết thay mình mà thôi. Dù rằng Thiên Chúa Giáo cũng tin Chúa Giêxu chết thay cho tội lỗi con người, nhưng để được cứu, con người còn phải làm điều thiện nữa.

Niềm tin Tin Lành dựa trên nền tảng Kinh Thánh Êphêsô 2:8,9 nói "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình." Kinh Thánh cũng dạy chúng ta làm điều tốt, Galati 6:9 nói "Chớ mệt nhọc về sự làm lành." Tuy nhiên, vấn đề là thứ tự của nó: nghĩa là chúng ta phải TIN ĐỂ ĐƯỢC CỨU, rồi bởi là Con Chúa, chúng ta LÀM LÀNH BỞI MUỐN LÀM THEO LỜI CHÚA. Chúng ta không cố gắng làm lành để có công mà được cứu vì công trạng của chúng ta không thể cứu chúng ta.

Một vấn đề khác biệt nữa giữa niềm tin Công Giáo và Tin Lành là việc cầu xin qua trung gian bà Mari và các thánh. Giáo hội Công Giáo cho phép tín hữu cầu nguyện với Đức Chúa Trời qua trung gian là đức mẹ Mari và các thánh. Người Công Giáo tôn kính đức mẹ Mari vì nghĩ rằng bà là mẹ của Chúa và theo suy nghĩ của con người khi tôn kính con thì mẹ cũng là người đáng tôn kính. Thật ra Kinh Thánh không có dạy điều đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêxu là con của Đức Chúa Trời chớ không phải con của bà Mari dù bà được Chúa dùng để sanh Chúa Giêxu ra. Trong một vài trường hợp được chép lại trong Kinh Thánh Chúa Giêxu khẳng định về điều đó, "Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?" (Luca 2:9), "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đờn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." (Giăng 2:4). Đời sống bà có nhiều gương tốt để chúng ta noi theo nhưng chúng ta không xem bà như một người có thẩm quyền vì bà cũng chỉ là con người và cũng cần đến Chúa Giêxu để được cứu. Niềm tin Tin Lành chỉ cầu nguyện với Đức Chúa Trời qua một mình Chúa Giêxu mà thôi vì tin rằng mọi người khác dù tốt lành đến đâu cũng chỉ là con người với những tội lỗi của mình và đều cần được cứu, chỉ có Chúa Giêxu là Đức Chúa Trời làm người, là Đấng trọn vẹn không tội lỗi. Kinh Thánh dạy trong 2Timôthê 2:5, "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêxu Christ, là người." Theo đó, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thông qua (hay "trong danh") Chúa Giêxu mà thôi.

Về mặt thẩm quyền giáo hội, giáo hội Công Giáo công nhận thẩm quyền của những quyết định của giáo hội (của giáo hoàng, hồng y, linh mục...) ngang như Kinh Thánh. Giáo hội Tin Lành đặt nền tảng duy nhất trên nền tảng Kinh Thánh mà thôi. Chỉ có Kinh Thánh là nền tảng cho mọi quyết định, dạy dỗ, hướng dẫn cho hội thánh mà không phải là thẩm quyền của giáo hội. 1Timôthê 3:16 nói "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình." Chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Lời được Đức Chúa Trời soi dẫn bởi nó không hề sai trật và không đổi dời theo thời gian. Còn những lãnh đạo của giáo hội, dù là chức vụ nào vẫn là con người như chúng ta và vì vậy vẫn có khả năng nhầm lẫn sai lầm. Vì vậy mà giáo hội Tin Lành không đề cao thẩm quyền của tổ chức giáo hội như thẩm quyền của Kinh Thánh.

Như trên là những nét cơ bản về sự khác biệt giữa hai giáo hội Công Giáo và Tin Lành. Chúng tôi hiểu rằng giáo hội nào cũng cho rằng mình là con đường đúng. Vì ở Việt Nam chỉ có hai giáo hội có niềm tin chung gọi là Cơ Đốc giáo cho nên thường thì chúng ta chỉ so sánh giữa hai tôn giáo nầy là Công Giáo và Tin Lành. Ở các nước khác thì có rất nhiều tôn giáo hệ phái cũng được gọi là Cơ Đốc giáo hay Tin Lành nhưng niềm tin và tín lý thì có nhiều điểm khác nhau. Chúng tôi không có ý định chỉ trính cho là giáo hội Công Giáo sai vì chúng tôi biết rằng có nhiều hệ phái mang tên "tin lành" cũng tin và thực hành nhiều điều không đúng với Kinh Thánh. Vấn đề không chỉ là giữa Công Giáo và Tin Lành mà bất kỳ tôn giáo, hệ phái nào cũng thấy điều họ tin tưởng là đúng cả! Thế thì chúng ta dựa trên nền tảng nào để biết rằng chúng ta đang đi theo con đường đúng? Chúng ta chỉ đặt nền tảng duy nhất trên KINH THÁNH, LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI mà thôi. Vì vậy, trước bất kỳ một niềm tin, tín lý nào mà chúng ta nghe đến, để xác định nó là đúng hay sai, chúng ta hãy đem nó kiểm chứng với lời Kinh Thánh. Nếu tín lý nào thích hiệp với Kinh Thánh thì đó là đúng. Ngược lại, nó là sự dạy dỗ sai lệch chúng ta không nên tiếp nhận. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể nhìn lại những điểm đã nêu lên ở trên về sự khác biệt giữa Công Giáo và Tin Lành hầu tái xác định một lần nữa về sự chân chính của những gì chúng ta đang làm theo. Chúng ta không cầu nguyện qua danh bà Mari bởi điều đó không đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh (theo như chúng tôi đã dẫn chứng Kinh Thánh ở trên).

Một khi đã xác lập niềm tin của mình nơi Lời Kinh Thánh, chúng ta không nên hoang mang lo sợ khi trước những tin tức, những chuyện siêu nhiên kỳ lạ xảy ra đây đó vì nhiều lý do. Thứ nhất, Kinh Thánh đã cho chúng ta biết trong Mathiơ 24:24 "Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn." Trong 1Giăng 4:1 "Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ." Tất cả những hiện tượng kỳ lạ đó vẫn có thể là những sự dối giả để lừa dối người ta đi theo con đường sai trật. Kinh Thánh đã biết trước những sự dối giả đó sẽ xảy ra nên đã cảnh báo cho chúng ta rồi. Thứ hai, ngày nay có rất nhiều tin đồn, chuyện huyển truyền bá khắp nơi mà hoàn toàn không có chút sự thật nào. Thường con người chúng ta bị thu hút vào những chuyện siêu nhiên thần bí nhất là liên quan đến niềm tin tôn giáo cho nên nhiều người lợi dụng vào điều đó để đặt ra những chuyện hoang đường gạt gẫm người khác. Chúng ta không nên vội vàng tin tưởng những điều người khác kể.

Về vấn đề các mục sư nào đó trở lại giáo hội Công Giáo, chúng tôi chưa được nghe đến nhưng chúng tôi tin rằng điều đó cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, như chúng tôi có trình bày ở trên, con cái Chúa không đặt lòng tin của mình nơi thẩm quyền của tổ chức giáo hội mà nơi chính Chúa và Lời Chúa. Chúng ta không nhìn xem con người mà chỉ nhìn xem Chúa vì con người có nhiều sai trật. Vì thế, dù những có những mục sư bỏ Tin Lành mà theo Công Giáo thì chúng ta cũng không vì thế mà hoang mang sờn lòng. Ngược lại, chúng ta cũng không nên dùng những trường hợp linh mục Công Giáo hay thượng tọa của Phật Giáo bỏ tôn giáo họ để theo Tin Lành mà cho rằng Tin Lành là đúng còn các tôn giáo kia là sai. Chúng ta tin rằng sự đúng sai chỉ hoàn toàn dựa vào lời của Chúa là Kinh Thánh chớ không theo sự dạy dỗ của tổ chức tôn giáo nào cả. Chúa đã ban cho mỗi tín hữu chúng ta Lời Ngài trong Kinh Thánh làm khuôn thước cho sự thờ phượng và đời sống chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm suy gẫm lời Ngài và làm theo.

Ước mong sự đáp lời của chúng tôi góp phần giải quyết những thắc mắc của bạn.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)