Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Bạn Đọc Hỏi Đáp > Tại sao khi chia sẻ Tin Lành thì nhiều người Việt Nam không tiếp nhận?  


Câu hỏi:
Tại sao khi chia sẻ Tin Lành thì nhiều người Việt Nam không tiếp nhận? Xin gợi ý một vài cách để chia sẻ Tin Lành hiệu quả.

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc với chúng tôi. Chúng tôi tin rằng ưu tư của bạn cũng là gánh nặng của nhiều người muốn rao giảng lời Chúa cho người chưa được cứu. Đôi khi ưu tư đó trở nên nặng nề quá sức đến nỗi chúng ta cảm thấy mình có lỗi nếu một người thân, người quen nào đó qua đời mà chúng ta chưa "kéo họ đến với Chúa" được. Chúng ta tự trách mình chẳng chia sẻ Tin Lành của Chúa một cách hiệu quả nên người kia chưa được cứu. Chúng ta nặng nề về sự yếu kém của hội thánh Việt Nam nên đất nước Việt Nam vẫn còn một tỉ lệ tín đồ Tin Lành quá khiêm tốn... Và còn nhiều, nhiều điều nữa chúng ta đang cố gắng, nổ lực làm với mong ước thay đổi tình thế! Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tất cả những vấn đề trên chỉ xuất phát từ một điểm mà thôi. Sau đây chúng tôi xin được trình bày điểm cốt lõi đó. Xin chúng ta cùng trở về với Lời Kinh Thánh để tìm ra câu trả lời.

Kinh Thánh cho chúng ta biết việc một người tin nhận Chúa, trở nên con cái Ngài hoàn toàn là bởi sự tác động của Thánh Linh chớ không phải bởi sự khéo léo, tài sức của một con người nào "...là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy." (Giăng 1:13). Kinh Thánh Giăng đoạn 3:5-6 cũng cho chúng ta biết điều đó "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (Giăng 3:5-6). Khi khẳng định được "tác giả" của sự tái sanh, của một tấm lòng được biến cải để tin nhận Chúa, không phải là người đi truyền giảng mà là Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ cởi bỏ được những nặng nề không cần thiết về phương pháp, khả năng truyền giảng của chúng ta. Trở lại với câu hỏi của bạn: Tại sao nhiều người ở Việt Nam không tin nhận Chúa? Nhiều người đưa ra nhiều lý do khác nhau: vì hội thánh Việt Nam chưa có phương pháp truyền giảng đúng, vì hội thánh lạc hậu so với xã hội bên ngoài nên không thu hút được người khác, vì nhân lực của hội thánh thiếu mạnh dạn rao giảng... Chúng tôi tin rằng những lý do đó chỉ là những lớp vỏ bên ngoài mà chưa phải là nguyên nhân cốt lõi. Nguyên nhân cốt lõi là vì THÁNH LINH CHƯA LÀM VIỆC để người ta tin Chúa mà thôi. Chúng ta biết rằng Thánh Linh có quyền năng để thay đổi lòng người để khiến người đó nhận biết tội lỗi mình. Khi ấy, người đó tự nhiên xoay hướng khỏi con đường cũ và tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta đặt sai trọng tâm ở khả năng của chúng ta là người rao giảng, chúng ta sẽ dễ sa đà vào những sự đầu tư không cần thiết khác. Điều chúng ta có thể làm được là học hỏi Lời Chúa cách chuyên cần để chính chúng ta sẽ đi ra và rao giảng một sứ điệp Tin Lành chân xác theo đúng lời Kinh Thánh. Chúng tôi có trình bày một câu trả lời cho một bạn đọc khác về đề tài "Chứng Nhân Hiệu Quả", xin bạn dùng địa chỉ website nầy để đọc tiếp câu trả lời cho phần sau của câu hỏi của bạn: http://tinlanh.com/bandoc/chungnhanhieuqua.htm

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)