Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Gióp > Gióp 19  


Gióp 19
1 Gióp bèn đáp lời rằng:
2 Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào,Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?
3 Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta,Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.
4 Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào,Sự lỗi ta vẫn ở nơi ta.
5 Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta,Lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta,
6 Vậy, hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta,Và giăng lưới Ngài chung quanh ta.
7 Nầy tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời.Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình
8 Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được;Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi.
9 Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi,Và cất mão triều khỏi đầu tôi.
10 Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía, và tôi hư mất đi;Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối.
11 Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi,Cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài.
12 Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới,Đắp đường họ để đến hãm đánh tôi,Và đóng ở chung quanh trại tôi.
13 Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi,Và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ.
14 Các thân thích đều lìa bỏ tôi,Các mật hữu tôi đã quên tôi.
15 Những kẻ ở trong nhà tôi, và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ,Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài.
16 Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi, mà nó không thưa,Dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy.
17 Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi,Và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.
18 Đến đỗi những đứa trẻ cũng khinh tôi;Nếu tôi chỗi dậy, chúng nó nhạo báng tôi.
19 Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi,Những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi.
20 Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi,Tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi.
21 Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi!Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi.
22 Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời,Và chưa no nê thịt tôi sao?
23 Ôi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép!Ước gì nó được ghi trong một quyển sách!
24 Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì,Mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời!
25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
26 Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát,Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời;
27 Chánh tôi sẽ thấy Ngài,Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác,Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.
28 Nếu các bạn nói rằng: Chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao?Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong mình tôi,
29 Khá sợ mũi gươm,Vì gươm là một khi giới hung tàn phạt tội gian ác,Để các bạn biết rằng có sự phán xét.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)