Trang Bìa > Thánh Kinh > Kinh Thánh Cựu Ước > Nhã-ca > Nhã-ca 7  


Nhã-ca 7
1 Hỡi công chúa, chân nàng mang giày, xinh đẹp biết bao!Vòng vế nàng khác nào hột trân châu,Công việc của tay thợ khéo làm.
2 Rún nàng giống như cái ly tròn,Rượu thơm không có thiếu.Bụng nàng dường một đống lúa mạch,Có hoa huệ sắp đặt tứ vi.
3 Hai nương long nàng như hai conSanh đôi của con hoàng dương.
4 Cổ nàng như một cái tháp ngà.Mắt nàng khác nào các ao tại Hết-bônỞ bên cửa Bát-Ra-bim;Mũi nàng như ngọn tháp Li-banNgó về hướng Đa-mách.
5 Đầu ở trên mình nàng khác nào núi Cạt-mên,Và tóc đầu nàng như sắc tía;Một vì vua bị lọn tóc nàng vấn vít.
6 Hỡi ái tình ta, mình xinh đẹp thay,Hạp ý dường bao, khiến cho người ta được khoái chí!
7 Hình dung mình giống như cây chà là,Và nương long mình tợ chùm nó.
8 Ta nói rằng: Ta sẽ trèo lên cây chà là,Vin lấy các tàu nó;Nguyện hai nương long mình như chùm nho,Mùi thơm mũi mình như trái bình bát,
9 Và ổ gà mình như rượu ngonChảy vào dễ dàng cho lương nhân tôi,Và tuôn nơi môi kẻ nào ngủ.
10 Tôi thuộc về lương nhân tôi,Sự ước ao người hướng về tôi.
11 Hỡi lương nhân tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng,Ở đêm nơi hương thôn.
12 Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy,Đi đến vườn nho, đặng xem thử nho có nứt đọt,Hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng:Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng.
13 Trái phong già xông mùi thơm nó;Và tại cửa chúng ta có những thứ trái ngon mới và cũ;Hỡi lương nhân tôi, tôi đã để dành trái ấy cho chàng!

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)