Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Hỏi Đáp Thánh Kinh > Chúa Chỉ Phán Với Chúng Ta Qua Kinh Thánh  


Chúa Chỉ Phán Với Chúng Ta Qua Kinh Thánh

HC: Chào bạn đến với chương trình Open Forum.
NGƯỜI GỌI: Tôi có suy nghĩ là ông cảm thấy rằng Đức Chúa Trời chỉ nói chuyện với con người thông qua Kinh Thánh. Tôi không biết ông có thể mở rộng thêm về điều này không?
HC: Vâng. Nhận xét của ông là ông hiểu tôi cho rằng Đức Chúa Trời chỉ phán với chúng ta qua Kinh Thánh. Tôi rất tin vào điều đó. Quả thật trước khi Kinh Thánh được hoàn tất, Đức Chúa Trời nói chuyện với con người qua sự hiện thấy, qua giấc chiêm bao, và những cuộc gặp gỡ cá nhân, và các thiên sứ mang tới những sứ điệp, v.v... Đó là bởi vì Kinh Thánh chưa được hoàn tất.
Nhưng rồi cuối cùng Đức Chúa Trời cũng hoàn tất quyển sách của Ngài, và trong Khải Huyền 22:18, Ngài tuyên bố rằng nếu ai thêm vào trong sách tiên tri nầy điều gì, "thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy." Điều nầy có nghĩa là Chúa đã ban cho chúng ta Lời của Ngài. Đây là Lời hoàn chỉnh mà Ngài muốn nói với chúng ta, chúng ta hãy nên bắt đầu học hỏi và làm quen dần với Lời của Ngài. Đây là lời Hằng Sống. Đây là Gươm của Thánh Linh; Và không thể có một sự khải thị thánh nào khác. Do đó tôi không tin là có một người nào có thể nhận một thông điệp từ Đức Chúa Trời qua sự hiện thấy, qua tiếng phán hay bất kỳ một điều gì khác.
NGƯỜI GỌI: Lý do tôi gọi tới là vì tôi không thể tin rằng không có trường hợp trong đó Chúa có thể nói với một người qua một người bạn của người đó, hay qua một cuốn sách được ai đó viết ra để làm rõ thêm một điều gì đó họ học được từ Kinh Thánh. Ví dụ như trường hợp một người tin Chúa, họ có một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống mà họ không muốn đương đầu, nhưng Chúa muốn đặt để họ vào tình thế phải đối diện với hoàn cảnh đó. Được thôi, họ chống chọi với hoàn cảnh đó, họ không muốn nói cho những người bạn khác biết bởi vì họ biết điều gì sẽ được đề cập đến. Họ không muốn đọc những phần Kinh Thánh nói về điều đó. Họ cũng không muốn đọc những cuốn sách nói với họ vấn đề đó. Ông không nghĩ rằng Chúa có thể nói với họ qua tiếng phán hay qua một cách nào đó để họ có thể nghe, nếu trường hợp họ không muốn nghe qua một cách nào khác, và giải quyết vấn đề sao?
HC: Luca đoạn 16 nói gì? Trong Luca đoạn 16 chúng ta biết được câu chuyện về người giàu và Laxarơ. Người giàu đang ở địa ngục. Ông ta ở địa ngục, trong sự đau đớn và ông ta lo cho năm người anh em khác còn sống trên đất. Vì vậy, ông ta nói với Apraham rằng:" Tổ tôi ơi! Vậy thì xin sai Laxarơ đến nhà cha tôi,- vì tôi có năm anh em,- đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng." Apraham trả lời rằng:" Chúng nó đã có Môi Se và các Đấng tiên tri (đó là tên gọi khác của Kinh Thánh), chúng nó phải nghe lời các Đấng ấy." Người giàu nói rằng:"Thưa Apraham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ thì họ sẽ ăn năn." Song Apraham đáp rằng:"Nếu không nghe Môi Se và các Đấng Tiên Tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy." Nói cách khác, Chúa nhấn mạnh rằng chúng ta đến với Lời Chúa vì lẽ thật chân lý. Và nếu bạn không tin vào Kinh Thánh, hãy quên điều đó đi. Chúng ta sẽ không tìm thấy lẽ thật. Chúa đã ban cho chúng ta Lời của Ngài.
Và đây đúng là trường hợp phổ biến trên thế giới ngày nay. Người ta có Kinh Thánh nhưng họ không đọc Kinh Thánh. Hoặc họ chỉ đọc những phần có liên hệ đến kinh nghiệm của riêng họ. Nhưng đạt đến mức độ chỉ ngồi xuống và để toàn bộ Kinh Thánh làm thẩm quyền cuối cùng là một việc rất khó khăn. Và đó cũng là một việc làm khó chịu bởi vì Kinh Thánh nói những điều khó chịu, bất lợi cho con người. Đúng là thú vị hơn khi Chúa đến với họ qua sự hiện thấy hay qua tiếng phán gì đó.v.v.. Bên cạnh đó, điều nầy chứng tỏ họ có liên hệ riêng tư với Chúa. Điều nầy đem đến một cảm giác thật về quyền năng, về sự sở hữu. Đây là cái cách đang xảy ra ngày nay.
Nhưng đây phải không là cách Chúa phán. Chúa phán qua Lời của Ngài. Và nếu chúng ta thực sự muốn biết Lời Ngài, hãy để thời gian học Kinh Thánh.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)