Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Hỏi Đáp Thánh Kinh  


Những câu hỏi và trả lời liên quan đến Kinh Thánh.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)