Trang Bìa > Đời Sống & Đức Tin > Hỏi Đáp Thánh Kinh > Làm Sao Chúng Ta Biết Được Những Sự Kiện Vô Hình trong Kinh Thánh?  


Làm Sao Chúng Ta Biết Được Những Sự Kiện Vô Hình trong Kinh Thánh?

HC: Chào bạn đến với Open Forum.
NGƯỜI GỌI: Chào ông. Trong Phúc Âm Luca, ông Luca cho chúng ta một bức tranh mô tả đầy hình ảnh về Chúa Giêxu trong vườn Ghết-sê-ma-nê trong đêm trước khi Ngài bị đóng đinh. Ông ta mô tả Chúa Giêxu sấp mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ông cũng nói về việc Chúa Giêxu quay lại chỗ các môn đệ và bảo họ cùng cầu nguyện với Ngài, dĩ nhiên lúc đo họ đã ngủ. Ông cũng mô tả Chúa đổ mồ hôi như những giọt máu. Có một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: đây là bức tranh mô tả rất sinh động mọi việc xảy ra trong vườn đêm hôm đó. Tuy nhiên xem ra là không có ai thật sự thức với Chúa Giêxu. Vậy thì làm sao có thể ghi lại cách chính xác như Luca đã viết? Có phải do sự mặc khải thiên thượng đến từ Đức Chúa Trời, hay ông nghĩ rằng Chúa Giêxu đã có cơ hội nói chuyện với họ, các môn đồ của Ngài, trước khi Ngài bị đóng đinh? Thực sự ông nhận xét gì về việc này?
HC: Thật là một câu hỏi rất hay. Có những đoạn miêu tả các sự kiện trong Kinh Thánh mà không một cặp mắt con người nào đã trông thấy. Thế nhưng đó là những tường thuật hết sức sinh động. Chúa Giêxu trong vườn Ghết-sê-ma-nê là một ví dụ. Ba môn đồ đi với Chúa Giêxu đều buồn ngủ, tuy nhiên chúng ta lại có bức tranh mô tả rất sinh động những gì diễn ra trong vườn Ghết-sê-ma-nê, như là Chúa Giêxu đổ mồ hôi như những giọt máu lớn rơi xuống đất, rồi Ngài kêu lên với Đức Chúa Trời:"Lạy Cha, có thể cất chén này khỏi con không?", v.v...
Chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh được chính Đức Chúa Trời viết. Lời Kinh Thánh chép:"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn". Khi một ai đó viết Kinh Thánh, họ viết theo kiến thức, môi trường sống, và cá tính của riêng họ. Nhưng đến cuối cùng khi họ tạo nên những câu chữ, thì đó chính xác là những gì Chúa muốn họ viết.
Nếu có một con người nào viết một bài báo về một sự kiện lịch sử, cho dù người đó có thông minh hay am hiểu đến đâu đi nữa, anh ta cũng sẽ không thể viết chính xác tuyệt đối được, bởi vì anh ta không thể biết rõ hết mọi chuyện. Anh ta sẽ nhận xét sai động cơ, hoặc đánh giá sai nhiều việc khác. Anh ta sẽ dùng hết khả năng mình có để viết, và cho dù anh ta có thể đã chứng kiến và vô cùng quen thuộc với tất cả các sự kiện, những gì anh ta viết cũng sẽ không tuyệt đối chính xác. Ai đó có thể đến hỏi:"Xin chờ cho một lát. Anh có chắc là ông ta thật đã nói như thế không?", hoặc một câu hỏi nào đó.
Nhưng khi một việc được ghi lại trong Kinh Thánh, anh có thể yên chí là nó tuyệt đối chính xác, không phải vì người viết thông minh hay chính xác nhưng vì Đức Chúa Thánh Linh là tác giả. Ngài đã hướng dẫn người đó để những gì người đó viết là tuyệt đối chính xác.
Trong một số trường hợp nào đó, những câu Kinh Thánh được viết bởi học giả tôn giáo chuyên nghiệp, có thể là y sĩ Luca, hoặc tiên tri Amốt, hay là tiên tri Êsai, hoặc một ai đó. Họ viết mà không nhận ra tầm quan trọng của điều họ viết. Bạn có thể đọc nhiều lời tiên tri trong Cựu ước liên quan tới sự hiện đến của Đấng Mêsi, và những vị tiên tri này thật sự đã không hiểu điều họ viết. Họ chỉ viết khi Chúa ra lệnh cho họ, khi Chúa đặt vào tâm trí họ điều họ phải viết xuống giấy trắng mực đen.
Cũng giống như vậy đối với sự kiện trong vườn Ghết-sê-ma-nê. Đức Chúa Trời đã tỏ cho bác sĩ Luca những tữ để viết. Và chắc chắn Chúa Giêxu có lẽ là đã nói về điều đó. Tuy nhiên, không có gì chứng tỏ là Ngài đã nói. Rất có thể là Đức Thánh Linh đã hướng dẫn Luca điền vào những khoảng trống để ông viết chính xác theo điều Chúa muốn.
Chúng ta có thể thấy điều tương tự trong Sáng thế ký đoạn 1, 2, 3, 4 và 5. Làm sao Môi-se, là người cuối cùng viết lại thành văn phẩm như chúng ta có trong Kinh Thánh, biết về sự sáng thế đã xảy ra trước đó 9.500 năm, tức hàng ngàn năm trước khi phát minh ra chữ viết? Làm sao ông ta có thể mô tả chi tiết những gì xảy ra trong Vườn Êđen? Làm sao ông ta biết những gì Êva đã nói, chính xác đến từng chữ? Cách duy nhất ông ta có thể biết là do Đức Chúa Trời ban cho ông tữ ngữ để viết hầu cho những gì chúng ta có ngày tuyệt đối đáng tin cậy.
Cám ơn anh đã hỏi một câu rất hay.

Thánh Kinh | Bài Học Kinh Thánh | Đời Sống & Đức Tin | Tìm Hiểu Tin Lành

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)