Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Đức Tin & Đời Sống

Đức Tin & Đời Sống

Mục nầy bao gồm những đề tài liên quan đến đời sống và được giải thích, áp dụng dưới ánh sáng của Thánh Kinh.

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)