Tìm trên tinlanh.com    
       
  Trang Bìa > Tìm Hiểu Tin Lành?

Tìm Hiểu Tin Lành?

Quí vị có thể tham khảo những bài dưới đây để tìm hiểu về Tin Lành, tội lỗi, sự cứu rỗi, đức tin, tương lai...

Kinh Thánh & Suy Gẫm | Bài Học Kinh Thánh | Đức Tin & Đời Sống | Tìm Hiểu Tin Lành?

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)